nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.02.2019 Politiek debat over mestactieplan belooft vuurwerk

Een halfslachtig en complex plan vol achterpoortjes, zo omschrijft nieuwsmedium Apache het nieuwe mestactieplan (MAP6). Verbazing is er onder meer over de verandering van meetmethode. Voortaan zal met een gemiddelde nitraatconcentratie per afstroomzone gerekend worden, in plaats van een overschrijding van een individueel MAP-meetpunt. “Als de gehanteerde methodes niet de verhoopte resultaten brengen, past men de methodes aan”, citeert Apache N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele. In het weekblad Knack is het Bart Caron (Groen) die de kritiek niet spaart: “Er zijn te veel mazen in het net van de mestwetgeving voor zij die erdoor willen glippen. En het erge is dat ze daar ongestraft mee wegkomen, en de meerderheid op die manier moedeloos maakt.”

Na afloop van het openbaar onderzoek naar MAP6 vatte VILT de feedback van de drie belangrijkste actoren samen. Nieuwsmedium Apache verdiepte zich op zijn beurt in het parcours dat het mestbeleid tot hiertoe aflegde en in het nieuwe mestactieplan dat de goede waterkwaliteit in het buitengebied moet realiseren. Hun oordeel is vernietigend: “Het Vlaamse mestbeleid trappelt al vijf jaar ter plaatse en de kwaliteit van het oppervlaktewater blijft ver achter op de Europese Nitraatrichtlijn. De economische malaise in de landbouw en het lobbywerk van de sector verhinderen een rechttoe-rechtaan-beleid.”

Tot die conclusie komt Apache op basis van het politiek debat over de waterkwaliteit in het Vlaams Parlement en na gesprekken met experts. Eén van hen is Freek Verdonckt (Natuurpunt), die voor de milieubeweging aanschuift tijdens overlegmomenten van de opvolgcommissie mestactieplan. Met MAP6 blijft hij op zijn honger zitten na de barslechte meetresultaten (28% rode MAP-meetpunten in winterjaar 2017-2018) en de grote afstand tot de doelstelling van het eind 2018 afgelopen MAP5, namelijk 5 procent meetpunten met overschrijdingen van de nitraatnorm. Hij toont zich onder meer bezorgd over de verandering van meetmethode in het zesde mestactieplan. “Een beleidsevaluatie maken over het gehele traject van het mestbeleid, dat al meer dan 20 jaar loopt, wordt op deze manier moeilijk gemaakt. En passant werd ook nog eens aan het ambitieniveau gemorreld.”

Professor bodemvruchtbaarheid Stefaan De Neve (UGent) vindt dat de verantwoording voor het werken met gemiddelden, “en zeker dit gemiddelde van 20 mg nitraat per liter”, zeer zwak onderbouwd is. “Er zouden hiervoor veel alternatieven onderzocht kunnen worden. Ik ben daarom verrast dat Europa hierin meegaat.” In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement toonde Wilfried Vandaele (N-VA) zich kritisch over wat hij een “beproefde oplossing” noemt: “Als de gehanteerde methodes niet de verhoopte resultaten brengen, past men de methodes aan. Men gaat met gemiddeldes werken, want dat is zogezegd veel gefundeerder en waarheidsgetrouw.”

Bruno Tobback (sp.a) nam in het parlement geen blad voor de mond: “Mochten de cijfers van het rapport in eender welke andere bedrijfssector op tafel liggen, er zou schande van gesproken worden. Geen enkele andere sector in dit of eender welk ander beschaafd land komt weg met dergelijke resultaten, en dat na 20 jaren van controles, naleving, stimulansen, subsidies, toelagen, enzovoort.” In weekblad Knack kondigt Groen-parlementslid Bart Caron aan dat hij de stemming van MAP6 in het Vlaams Parlement niet stilletjes gaat laat passeren. “Er zijn te veel mazen in het net van de mestwetgeving voor zij die erdoor willen glippen. En het erge is dat ze daar ongestraft mee wegkomen, en de meerderheid op die manier moedeloos maakt. Ik heb in mijn politieke loopbaan nog éénmaal de kans om op die nagel te kloppen.”

Caron roept landbouwers en andere betrokkenen op om informatie vertrouwelijk met hem te delen zodat hij “een laatste keer flink aan de boom kan schudden”. Hij doet dat naar eigen zeggen niet om individuele boeren te kijk te zetten, wel om alle mogelijke achterpoortjes in de wetgeving te sluiten en mestfraude aan te pakken. “Ik gun de landbouwgemeenschap oprecht een eerlijk mestbeleid. Ik wil vernemen welke achterpoortjes er zijn, welke feiten vandaag straffeloos blijven. Wat zijn de trucs om te ontsnappen aan de Mestbank-controles? Wordt er gerommeld met GPS-data of staalnames? Hoe zuiver zijn de mestverwerkers? Met rotte appels in de mand blijven goedbedoelde maatregelen een maat voor niks. Het kan niet langer zijn dat goed menende boeren de tol betalen, terwijl de overheid machteloos toekijkt.”

MAP6 moet nog politiek besproken worden met de meerderheidspartijen en in decreet worden omgezet. Of MAP6 zoals het voorligt goedgekeurd raakt, valt nog te betwijfelen. Voor N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele alvast niet. “Wat ons betreft moeten er aanpassingen gebeuren”, zegt Vandaele aan Apache. Als het nieuw mestactieplan niet binnen de 60 dagen wordt afgeklopt, dan wordt het over de verkiezingen getild en wordt het voor de landbouwsector moeilijk om de gewenste derogatie binnen te halen. Dat is de goedkeuring van Europa om op een hectare grond onder strikte voorwaarden meer dierlijke mest te mogen afzetten dan normaal. Vooral voor melkveebedrijven in intensieve landbouwregio's zoals de Noorderkempen is dit belangrijk om hun mestbalans te sluiten en niet nodeloos veel kunstmest te moeten aankopen.

Lees verder via Apache en Knack.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via