nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.03.2019 “Positie vrouwelijke landbouwer moet versterkt worden"

Vrijdag was het internationale vrouwendag. Ook de vrouwelijke landbouwers mogen dan eens extra in de bloemetjes gezet worden. “Vrouwen spelen een essentiële rol in de landbouwsector”, beaamt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. Hij roept de lidstaten dan ook op om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer instrumenten te gebruiken om de positie van vrouwelijke landbouwers te versterken. Europees parlementslid Hilde Vautmans, die reeds lang pleit voor betere rechten voor vrouwelijke landbouwers, is tevreden dat ze openlijk de steun krijgt van de Europese Commissie rond het thema.

De positie van vrouwelijke landbouwers in de toekomstige EU-landbouw staat de laatste tijd centraal. Belanghebbenden dringen aan op een grotere rol voor vrouwelijke landbouwers, zij zien dat ze een positief effect kunnen hebben op innovatie, maar ook op bijvoorbeeld agro-toerisme. Er zijn echter nog een aantal obstakels te overwinnen, variërend van een gebrek aan toegang tot krediet en gendergelijkheid tot een slechte infrastructuur op het platteland.

“De positie van vrouwelijke landbouwers is een thematiek die me nauw aan het hart ligt en waar ik me al jaren sterk voor inzet en voor zal blijven engageren”, reageert Europees parlementslid Hilde Vautmans. “Meer aandacht voor de moeilijke omstandigheden waarin onze vrouwelijke landbouwers moeten werken, de loon- en pensioenkloof, ongelijke toegang tot middelen en grond, is één zaak. Dit omzetten in concrete maatregelen is des te belangrijker.”

EU-commissaris Phil Hogan liet in een interview echter doorschemeren dat de lidstaten al enkele opties tot hun beschikking hebben die niet zijn gebruikt. “Voor de periode 2014-2020 hebben de lidstaten de volledige vrijheid om programma's die gericht zijn op vrouwen in plattelandsgebieden op te nemen in het kader van de financiering van plattelandsontwikkeling. Deze optie is echter niet overgenomen door de lidstaten”, merkt hij op.

“In januari overhandigde ik EU-commissaris Hogan een brief, ondertekend door maar liefst 120 Belgische vrouwelijke landbouwers, waarin ik de commissaris opriep om meer aandacht te besteden aan de rol van vrouwelijke landbouwers”, aldus Hilde Vautmans. “Dat Hogan dit nu openlijk erkent, is een belangrijke stap. Het stemt me ook erg gelukkig dat er recent door de Commissie een social task force werd opgericht binnen DG AGRI waarin men onder andere de rol van vrouwen in de sector zal bespreken.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Peter Erik Ywema

Volg VILT ook via