nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07.2018 Praktijkonderzoekers werken aan droogtebestendige bodem

Door de droogte krullen de bladeren van maïs en verliest het gras zijn groene kleur. “Voor landbouwers is de lange droogte economische ernst want het leidt tot een kleinere oogst en dus minder beschikbaar voeder voor hun dieren”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. Melkveehouders zijn bezorgd om hun maïsteelt want die lijdt dit jaar harder onder de droogte dan vorig jaar. De praktijkbedrijven van de provincie Antwerpen zoeken mee naar oplossingen. Een betere bodem is er daar één van.

Hoe komt het dat de droogte zo’n grote impact heeft op de bodem en dus ook op onze landbouw? En zijn er geen manieren om zich hier beter tegen te wapenen? De provincie Antwerpen zoekt via zijn praktijkbedrijven mee naar duurzame oplossingen, zoals bodemverbetering. Een ideale bodem werkt als een spons. Hij kan voldoende water vasthouden voor het langer overbruggen van een droogteperiode en bij hevige regenval zoals in 2016 zal de grond minder snel dichtslempen. In beide gevallen vaart de plantengroei er wel bij.

De bepalende factor hier is de koolstofvoorraad: hoe hoger het koolstofgehalte in de bodem, hoe beter het vochthoudend vermogen. En niet onbelangrijk: hoe positiever het effect op de klimaatverandering. Helaas is die koolstofvoorraad niet gelijk verdeeld. Historisch is het in de provincie Antwerpen zelfs zo dat je de koolstofrijke gronden vooral vindt rond de dorpskernen, waar nu woningen staan en dat de landbouw vooral actief is in het buitengebied, op de koolstofarmere gronden.

Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Gelukkig voor de landbouwers wordt er in de praktijkbedrijven gezocht naar technieken om het koolstofgehalte stapsgewijs te verbeteren.” Zo kan het organische stofgehalte verbeterd worden door de inzaai van groenbedekkers. De bodem kan je ook voeden met stalmest, compost en reststromen uit landschapsbeheer. Door de bodem minder diep te bewerken, blijft de koolstof meer geconcentreerd in de bovenste laag. Ook zeer efficiënt is vruchtwisseling. Volgens simulaties kan je met deze technieken gewassen een week tot 10 dagen langer beschermen tegen droogte. “Een bescherming die kan tellen en die economisch een groot verschil kan betekenen voor elke landbouwer”, aldus Caluwé.

In de provincie Antwerpen zijn veel melkveehouders actief. Zij telen gras en maïs als ruwvoeder voor hun koeien. Dat verloopt dit jaar niet naar wens. “De situatie op de velden is anders en moeilijker dan vorig jaar”, vertelt Gert Van de Ven (Landbouwcentrum voor Voedergewassen). “Toen gebeurde de uitzaai in goede omstandigheden en regende het net op tijd. Dit seizoen startte niet optimaal door de nattigheid in het voorjaar. Tot juni viel er bovengemiddeld veel neerslag en nu slaat de droogte toe.” Terwijl het nu gortdroog is, ligt de wateroverlast uit 2016 nog vers in het geheugen. Toen viel er in korte tijd zoveel neerslag dat de maïsopbrengst op veel percelen dramatisch klein was.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via