nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.12.2017 Principiële toegankelijkheid en meer subsidies voor bos

Net voor het jaareinde kondigt minister Joke Schauvliege aan dat het natuur- en bosbeleid twee belangrijke wijzingen ondergaat. Enerzijds moeten bossen toegankelijker worden voor het brede publiek om zo voor een “grotere natuurbeleving” te zorgen, anderzijds worden de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden die openstaan voor de burger opgetrokken. Natuurorganisatie Bos+ is niet enthousiast maar vreest dat kwetsbare planten en dieren te weinig beschermd zullen worden. 

Natuurminister Joke Schauvliege laat weten dat de Vlaamse regering twee belangrijke wijzigingen in het bos- en natuurbeleid heeft goedgekeurd. Voortaan zullen de openbare bossen in principe steeds toegankelijk zijn, uiteraard met uitzondering van de plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is. In bos- en natuurgebieden die eigendom zijn van of onder beheer vallen van de Vlaamse overheid gelden voortaan de nieuwe principes.

In de eerste plaats geldt dat zonder een specifieke toegankelijkheidsregeling de toegankelijkheid onbeperkt is. Ten tweede is die onbeperkte toegankelijkheid van toepassing op voetgangers (en gelijkgestelden, bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en fietsers jonger dan 9 jaar). Andere groepen, zoals bijvoorbeeld langlaufers en joggers moeten op de aangeduide wegen en paden blijven. Tenslotte komt er bij de opmaak van een toegankelijkheidsregeling ruim overleg en een openbaar onderzoek, waardoor inspraak vanuit recreatie of medegebruik gegarandeerd is.

Schauvliege wil naar eigen zeggen een “grotere natuurbeleving” toelaten, het struinen in de natuur en het extensief spelen in het groen opnieuw mogelijk maken. “De gezondheid van de burgers, en in het bijzonder van de jeugd, wordt bevorderd door hen terug dichter bij natuur te brengen”, aldus Schauvliege. “Natuurlijk zullen wij waken over het evenwicht tussen de principiële toegankelijkheid en de draagkracht van de natuur.”

Daarnaast worden de subsidies voor de aankoop van te bebossen gronden, die openstaan voor elke burger, aanzienlijk opgetrokken. Momenteel bedraagt die subsidie maximaal 2,5 euro per vierkante meter en maximaal 60 procent van de totale aankoopsom. De nieuwe tarieven bedragen 3,5 euro per vierkante meter en maximaal 80 procent van de totale aankoopsom, op voorwaarde dat de gronden gelegen zijn in planologisch bosgebied.

“Aan overheden, burgers en vennootschappen die bossen willen aanplanten op gronden die bestemd zijn als bosgebied, biedt deze regeling een extra stimulans”, aldus Schauvliege. “Zo wil ik versneld een duurzame bosuitbreiding realiseren op een daartoe gepaste grond.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via