nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.09.2015 Private landeigenaars hekelen houding Natuurpunt

Landelijk Vlaanderen, een belangenorganisatie van private land-, bos- en natuureigenaars met zowat 1.500 leden, is niet te spreken over de houding die natuurverenigingen als Natuurpunt aannemen als het gaat over het nieuwe Vlaamse natuurdecreet. “Natuurbeheer was jarenlang exclusief weggelegd voor natuurorganisaties en de overheid, terwijl vele private eigenaars met eigen middelen natuur over de generaties heen hebben hersteld en beheerd. Het is niet meer dan normaal dat het nieuwe natuurdecreet deze discrepantie in de subsidieverdeling wegwerkt”, klinkt het in een persbericht.

Landelijk Vlaanderen is boos over de manier waarop natuurverenigingen communiceren over het nieuwe natuurbeleid. Natuurpunt overhandigde onlangs een petitie met ruim 81.000 handtekeningen aan de minister. Daarmee wilde het aanklagen dat kleine natuurgebieden die dicht bij de mensen zijn gelegen, het met het nieuwe natuurbeleid moeilijk zullen krijgen. Ook zal “het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen verder gekortwiekt worden als de minister haar plannen doorvoert”, stelde Natuurpunt bij de overhandiging van de petitie.

Voor Landelijk Vlaanderen was deze houding van natuurorganisaties ten opzichte van het nieuwe natuurdecreet te verwachten, maar dat betekent niet “dat de informatie niet eens aangevuld en in het volledige kader moet geplaatst worden”. Natuurpunt en Landelijk Vlaanderen zitten mee rond de tafel in het Vlaams overleg waar aan het nieuwe natuurdecreet vorm wordt gegeven. “De natuurvereniging brengt daar zelf terecht aan dat Vlaanderen nood heeft aan robuuste natuurkernen die voldoende groot zijn om zichzelf in stand te houden en als leefgebied voor bedreigde soorten te dienen”, brengt de vereniging van landeigenaars in herinnering.

“In het verleden kochten de natuurverenigingen grote maar ook kleine stukken grond aan. Dat gebeurde zonder kader of algemene visie, maar wel met overheidsgeld. Daarenboven konden de natuurverenigingen in de ruime omgeving rond hun aangekochte stukken grond een recht van voorkoop opleggen aan eigenaars in de buurt. Die perimeter in de omgeving konden zij zelf vrij bepalen, zonder richtlijnen, criteria of overleg. Zo kon rond een snipper van een halve hectare een perimeter van honderden hectare voorkooprecht aan nietsvermoedende derden worden opgelegd”, fulmineert Landelijk Vlaanderen. “Met het feit dat die buren zelf natuurdoelen hadden op hun gronden werd geen rekening gehouden.”

Volgens Landelijk Vlaanderen bewaren en beheren vele private eigenaars nochtans de natuur en dat met eigen middelen. “De natuur die is overgebleven bij het invoeren van het vroegere natuurdecreet was meestal het gevolg van de standvastigheid van deze mensen. Deze mensen kochten hun gronden zelf aan, beheren de gronden veel goedkoper en betalen er zelfs grondbelastingen op. Toch werden ze nooit erkend en was er geen beleidsinstrument om hen te betrekken bij natuurbeheer. Meer nog, in feite werd het beheer door particuliere beheerders systematisch ontmoedigd en natuurbeheer werd beschouwd als een exclusiviteit van de natuursector en de overheid”, luidt het.

In de ogen van Landelijk Vlaanderen is het niet meer dan normaal dat “deze duidelijke kink” in het beleid weggewerkt moest worden. “De Vlaamse overheid heeft een steeds beperkter budget, ook voor het natuurbeleid. En tezelfdertijd moeten de Europese richtlijnen over Natura 2000 verplicht geïmplementeerd worden op het terrein met daaraan verbonden hoge kosten. De overheid zag in dat het de private eigenaars, die al 650.000 hectare beheren, hard nodig heeft om dat beleid uit te voeren”, aldus de belangenvereniging. “Het budget zal nu efficiënt moeten aangewend worden en er moeten prioriteiten gesteld worden. Vanaf nu zal er ook een kwaliteitsgarantie zijn. Dit was eigenlijk al lang nodig, want ondanks het dure natuurbeleid van de laatste jaren is de staat van de Vlaamse natuur in het algemeen ongunstig gebleven.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via