nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.07.2016 Productie Belgische zuivelsector sterk gegroeid in 2015

De Belgische zuivelsector heeft wat de productievolumes betreft zijn groei voortgezet in 2015, het jaar waarin de Europese melkquota afgeschaft werden, zo blijkt nu ook uit statistieken van de federale overheidsdienst Economie. De productie van boter (81.000 ton) en melkpoeder (230.000 ton) nam in 2015 met respectievelijk 27 procent en 22 procent toe vergeleken met 2014. De totale kaasproductie (96.000 ton) steeg met 19 procent, vooral door nieuwe productiecapaciteiten voor mozzarella.

Wat de economische resultaten betreft, blikken zowel de zuivelindustrie als de melkveehouders met gemengde gevoelens terug op 2015. De productiecijfers daarentegen vertonen een heel sterke groei. “De toenemende melkleveringen na het afschaffen van het quotum en de tendens tot internationalisatie en verdere specialisatie in bepaalde zuivelproducten resulteren in een aanhoudende productiestijging voor kaas, melkpoeder, room en boter", zo vat de FOD Economie samen.

De productie van boter (81.000 ton) en melkpoeder (230.000 ton) nam in 2015 met respectievelijk 27 procent en 22 procent toe vergeleken met 2014. De totale kaasproductie (96.000 ton) kende een stijging van 19 procent, vooral door nieuwe productiecapaciteiten voor mozzarella. Bij de verse zuivelproducten is de totale stijging met 8,6 procent vooral te verklaren door de toename van gefermenteerde melk met 24 procent.

De dalers zijn hoofdzakelijk terug te vinden in de producten met een kleiner productieaandeel, zoals yoghurt (min 12 pct), melk met vitamines (min 10,2%) en magere melk (min 6,5%). In 2015 bedroeg de productie van consumptiemelk, chocomelk en vitamineerde melk ongeveer 900 miljoen liter. Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserts waren goed voor een productievolume van bijna 545.000 ton, terwijl 71.000 ton ingedikte melk en wei geproduceerd werd.

Consumptiemelk, melkdranken en room blijven de belangrijkste producten in de Belgische zuivelverwerking. In 2015 bedroeg de productie van consumptiemelk, chocomelk en vitamineerde melk ongeveer 900 miljoen liter. Verse zuivelproducten zoals yoghurt, gefermenteerde melkdrankjes, room en desserten zijn goed voor een productievolume van bijna 545 000 ton. Alle producten samen zijn geproduceerd op basis van ongeveer 4,5 miljard liter koemelk, 134 miljoen liter room en 84 miljoen liter magere melk, waarvoor ook ingevoerde melk werd gebruikt.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via