nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.06.2015 Productiesite zaaizaden van AVEVE ondergaat metamorfose

AVEVE is bij het grote publiek vooral bekend van het uitgebreide netwerk van tuincentra maar de firma is tevens de belangrijkste toeleverancier van de Belgische land- en tuinbouw. Dat marktleiderschap wil de groep nog versterken, met als recentste wapenfeit een volledig vernieuwde site voor de afdeling Zaden. Alles is nieuw, zowel de kantoren en de stockageruimte als de graansilo’s en de productie-installaties voor zaaigranen, wat wijst op een langdurige verankering in Landen. Het teken van vertrouwen in landbouw dat AVEVE op die manier geeft, wordt in beleidskringen sterk op prijs gesteld. De burgemeester van Landen drukte zijn waardering uit, evenals Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege. Het was adjunct-kabinetschef Landbouw Patricia De Clercq die in naam van de minister het belang benadrukte van toeleveranciers die voeling hebben met de Vlaamse landbouwpraktijk.

De laatste vijf jaar heeft AVEVE, toeleverancier van de professionele landbouwer én de hobbytuinder, maar liefst 235 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbouw van haar activiteiten. Bij de officiële inhuldiging van de nieuwe productiefaciliteiten van AVEVE Zaden in Landen overliep Michel Guiot, groepsdirecteur AVEVE Land- & tuinbouw, de indrukwekkende lijst aan investeringen door groep AVEVE. Specifiek voor de toelevering aan landbouw gaat het onder meer over een nieuw bulkbeladingssysteem in Merksem en Aalter voor het efficiënt vullen van vrachtwagens met veevoeder, Hortiplan en Sanac die nieuwe kantoren en extra magazijnruimte bouwden, voor de recente aanwinst Pomagro kwam er in Tienen een nieuw productiecentrum en kantoor, Cofabel bouwde over gans België masten opdat John Deere tractoren over heel nauwkeurige GPS-signalen zouden beschikken en in Wallonië zijn heel wat graanstations gemoderniseerd en kwam er extra stockageplaats bij voor granen en meststoffen.

Tel die investeringen op bij de overnames in binnen- en buitenland die AVEVE sinds 2011 aan elkaar rijgt en het mag duidelijk zijn dat de groep haar missie ter harte neemt, namelijk het op een rendabele manier versterken van haar marktleiderschap in de toelevering aan land- en tuinbouw. Landbouw is de kernactiviteit van AVEVE, wat niet wegneemt dat er ook geïnvesteerd wordt in nieuwe tuincentra en een make-over voor de bestaande winkels. Bovendien werd er recent een nieuw logistiek centrum gebouwd in Wilsele, het kloppend hart van de retailactiviteiten. Het jongste voorbeeld van de ambitie van AVEVE is de volledig vernieuwde site voor AVEVE Zaden in Landen.

Productiemanager Esther Monard legt uit dat de plannen voor ‘het nieuwe Landen’ in 2012 echt concreet werden. Sinds de eerste steen afgebroken werd in datzelfde jaar en de echte start van de bouw in het voorjaar van 2013 ging het erg snel. “In juni 2014 moest de nieuwe infrastructuur immers klaar zijn voor gebruik”, verwijst Monard naar de gerstoogst die al vroeg startte. Een huzarenstukje dat lukte want vorig jaar kwam op 25 juni de eerste akkerbouwer graan leveren op de toen deels vernieuwde site.

Het nieuwe ontvangststation voor granen telt 69 silo’s met een opslagcapaciteit van 8.000 ton die de totale capaciteit op meer dan 13.000 ton brengen. Landbouwers die zaaigranen vermeerderen voor AVEVE kunnen hun oogst snel afleveren dankzij drie nieuwe stortputten die elk 125 ton graan per uur kunnen slikken. De nieuwe oogst gaat eerst naar de triage, waarbij de laatste onzuiverheden voortaan verwijderd zullen worden met een hypermoderne installatie voor optische triage. Even belangrijk voor de kwaliteit van zaaigraan is de sinecure behandeling met gewasbeschermingsmiddelen. Aan de verstrengde kwaliteitsnormen voor zaaizaadbehandeling beantwoordt AVEVE dankzij de nieuwe installatie. Een volledig geautomatiseerde stofafzuiging maakt dat er weinig stof in het eindproduct zit en komt de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving ten goede. Bij de verpakking heeft AVEVE rekening gehouden met de toekomstige noden van landbouwers. Akkerbouwbedrijven worden groter en beschikken derhalve ook over grotere zaaimachines zodat er naast de twee verpakkingslijnen voor zakgoed geïnvesteerd werd in een volledig nieuwe verpakkingslijn voor big bags.

De bouwwerkzaamheden in Landen hebben tot de laatste week voor de inhuldiging geduurd en de activiteiten op de site hebben nooit stilgelegen. Dat maakte van de vernieuwing een enorme uitdaging voor het personeel zodat Monard hen bedankte voor de getoonde inzet en flexibiliteit. “Samen zaaien we de toekomst, together we see(d) the future”, klinkt het zowel bij Monard als bij Ann Vandecruys, manager van AVEVE Zaden. Zoals AVEVE marktleider is in de toelevering aan land- en tuinbouw is de afdeling Zaden dat in de productie van gecertificeerde zaaigranen. Een succesverhaal dat volgens Vandecruys 46 jaar geleden begon bij de bouw van het toenmalige trieerstation met een capaciteit van 5.000 à 6.000 ton zaaigranen per jaar. “AVEVE Zaden dankt zijn ontwikkeling aan het toenmalige inzicht maar men kon toen niet vermoeden dat we een veelvoud aan zaaigranen zouden gaan produceren.” De overname van Brichart in 1988 en Lebrun in 1996 door groep AVEVE hebben ervoor gezorgd dat de graanvariëteiten van AVEVE Zaden ook in Wallonië, goed voor twee derde van de Belgische markt voor zaaigranen, gecommercialiseerd worden. Ook de overname van Sanac in 2005 zorgde voor een verdere verspreiding van het assortiment.

AVEVE Zaden werpt zich op als partner van alle internationale graanveredelaars die het in ons land vertegenwoordigt. Twintig jaar geleden werd de veredeling op de proefboerderij van AVEVE in Neerhespen stopgezet en verschoof de focus naar het beoordelen van ingekochte genetica. De adjunct-kabinetschef Landbouw van minister Schauvliege gaf te kennen dat het jammer is dat de veredeling van zaaigranen in onze contreien nagenoeg verdwenen is door de consolidatiegolf bij kweekbedrijven. Neemt niet weg dat Patricia De Clercq een belangrijke rol weggelegd ziet voor een firma als AVEVE in de ondersteuning van landbouw.

In de eerste plaats kan AVEVE voor een goede start van de graanteelt zorgen door landbouwers te voorzien van kwalitatief zaaizaad. “Kwaliteit die nauw samenhangt met een precieze tracering. In de zaaizaadsector bestaat dankzij het verplicht certificeringssysteem reeds een ver doorgedreven vorm van tracering alvorens ze het woord bij wijze van spreken hadden uitgevonden. Van elke zak zaaizaad die op de markt komt, kan de herkomst worden achterhaald. Vanuit het Departement Landbouw en Visserij wordt er dan ook veel aandacht geschonken aan het permanent opvolgen van de bedrijven die gecertificeerde zaden op de markt brengen. Elke landbouwer die gebruikmaakt van gecertificeerd zaad krijgt zaaizaad met een gegarandeerde kwaliteit en draagt bovendien bij aan het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe rassen. In de prijs zit immers naast de kost van de productie ook de royalty verwerkt die de kweker toekomt.”

Verder laat De Clercq verstaan dat minister Schauvliege het op prijs stelt dat AVEVE investeert in de kennis en kunde van Vlaamse landbouwers door haar medewerking te verlenen aan het vergelijkend onderzoek van variëteiten en door het organiseren van demodagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Een pluim krijgt AVEVE ook voor het praktijkveld inlandse soja te Poppel omdat het past in de zoektocht van beleid en veehouderij naar een oplossing voor de afhankelijkheid van overzeese soja. Deze experimentele sojateelt kaderde in het door de overheid ondersteunde transformatieproject ‘De voedingsketen verduurzaamt’. De eiwitvoorziening van de veehouderij is maar één van de uitdagingen waar de Vlaamse landbouw voorstaat. “Het is dan ook goed dat AVEVE met de investering in de afdeling Zaden een boodschap van vertrouwen en geloof in de sector uitstuurt”, aldus De Clercq.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege rekent naar verluidt ook op een firma als AVEVE Zaden om boeren te helpen bij de aanpassing aan de hervorming van het Europees landbouwbeleid. Vergroeningseisen zullen maken dat er bijvoorbeeld meer vraag zal zijn naar groenbedekkers, stikstofbindende gewassen en voederbieten als derde, alternatieve teelt in melkveestreken. Volgens Ann Vandecruys is AVEVE daar goed op voorbereid. Een blik op het proefveld naast de nieuwbouw lijkt haar gelijk te geven. Naast de AVEVE-specialiteiten tarwe en gerst en de voor de Vlaamse landbouwpraktijk obligate maïs spotten we ook voor onze contreien minder bekende gewassen. Zullen in de toekomst mogelijk vaker opduiken in Vlaamse velden: luzerne, veldbonen, erwten, Japanse haver, … en, wie weet, soja. Op het proefveld stond die er alvast piekfijn bij.

De komende dagen zullen nog meer geïnteresseerden de proefvelden en nieuwe productiesite van AVEVE Zaden in Landen bezoeken. Na de officiële inhuldiging die onder ruime belangstelling op donderdag plaatsvond, worden nu de zaakvoerders van AVEVE en hun klanten-landbouwers verwacht. Het totale bezoekersaantal zal ruim de 2.500 overstijgen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via