nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.01.2019 Proefbedrijf in Geel maakt van kippen houden een kunst

Vijf jaar na de eerste steenlegging voor de nieuwe kippenstallen en 25 jaar nadat het praktijkonderzoek naar pluimveehouderij van start ging in Vlaanderen, blies het Proefbedrijf Pluimveehouderij verzamelen in Geel. Antwerps gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé was bij de aanwezigen die het glas kwam heffen op dit jubileum. “Doorheen de jaren bouwde het Proefbedrijf een goede reputatie op, zelfs buiten de grenzen van de Benelux. Vandaag maakt het mij des te trotser dat we de hoge ambities kunnen waarmaken dankzij de inzet van de medewerkers en de nieuwe infrastructuur.” Het beste bewijs daarvan is de coördinatie van een Europees onderzoeksproject naar de bloedluizenproblematiek die toevertrouwd werd aan het Proefbedrijf.

De eerste onderzoeksinstelling ten dienste van de pluimveehouderij in Vlaanderen zag in 1993 het levenslicht. Toen heette het nog Proefbedrijf voor de Veehouderij omdat de ambities verder reikten dan pluimvee alleen. Het praktijkonderzoek voor de varkenssector vond elders onderdak zodat de focus in Geel volledig op pluimveeonderzoek werd gelegd. “Met de jaren hebben we de sector zien evolueren”, vertelt gedeputeerde Ludwig Caluwé. “Stallen werden groter, regelgeving strenger en innovaties namen de overhand. De nood aan objectieve informatie nam almaar toe. Boeren die hun bedrijfsvoering willen optimaliseren zonder zelf grote risico’s te nemen, hebben vooral kennis nodig die uitgetest is in praktijkomstandigheden.”

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij liet zich voor onderzoeksvragen niet alleen door de sector inspireren, maar ook door maatschappelijke vragen. “De uitdagingen rond voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn worden almaar groter. Voor de sector volgden de veranderingen elkaar snel op: steeds strengere mestactieplannen, het verbod op legbatterijen, de richtlijnen rond salmonellabestrijding, enz.” Caluwé herinnert zich ook nog dat het onderzoek in scharrelstallen en volières in Geel tijdig van start ging, dat wil zeggen nog voor de afschaffing van de klassieke kooihuisvesting.

Er is in geen enkele andere Vlaamse provincie een praktijkcentrum bezig met pluimveeonderzoek. Op het Proefbedrijf in Geel is, met de steun van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid, geïnvesteerd in stallen voor 44.000 vleeskippen en circa 30.000 leghennen. Gevraagd naar de grote uitdagingen voor de sector noemt de directeur van het Proefbedrijf, Johan Zoons, het beperken van de geur- en ammoniakemissies uit kippenstallen. En, gezien het internationaal onderzoeksproject dat ze coördineren, ook de bestrijding van bloedluizen. Momenteel bekijken onderzoekers of een integrale aanpak van het probleem kan helpen. Dat start bij een goede bioveiligheid in en rond de stallen, monitoring van het probleem en zo nodig behandelen van de stallen en de kippen met een combinatie van producten. Andere ‘hot topics’ in het pluimveeonderzoek zijn darmgezondheid bij vleeskippen en nieuwe kweekconcepten, zoals kuikens die in de stal uit de broedeieren komen.

Zoons haalt zich opnieuw voor de geest hoe ze 25 jaar geleden met drie mensen aan de weg zijn beginnen timmeren. “Dat gebeurde van bij het begin in nauw overleg met de sector, en via intensieve contacten met Nederlandse en andere buitenlandse onderzoekers. De bouw van de nieuwe proefstallen en de uitbreiding van ons onderzoeksteam gaf het Vlaamse pluimveeonderzoek een boost. De medewerkers bezoeken meer congressen, leggen daar nieuwe contacten en hoe langer hoe meer zijn we kennis gaan delen met het buitenland in plaats van het daar te gaan halen. Op die manier groeit het respect bij onderzoeksinstellingen in het buitenland, en dat heeft geleid tot het ons toevertrouwen van het Europese onderzoeksproject rond bloedluizen.”

Namens de sectorvakgroep Pluimvee bij Boerenbond bedankte Eric Van Meervenne de provincie Antwerpen om al zo lang de financiële steunpillaar te zijn van de onafhankelijke onderzoeksinstelling. Hij hecht er veel belang aan dat het praktijkonderzoek effectief dicht aansluit bij de bedrijfsvoering van pluimveehouders. Daarvoor was de investering in nieuwe proefstallen, vijf jaar geleden, nodig. Gevraagd naar het belang van het proefbedrijf voor de sector antwoordt Danny Coulier van de vzw Vlaamse Bedrijfspluimveehouders: “Praktijkonderzoek heeft het inkomen dat pluimveehouders uit hun bedrijf halen vergroot. Het heeft er mee voor gezorgd dat pluimveehouderij van een kleine sector is gegroeid tot wat het vandaag is. Het aantal bedrijven is tussen nu en 25 jaar geleden nog afgenomen, maar pluimveehouders werden wel op een andere schaalgrootte actief.

In de wetenschap dat elke euro voor onderzoek maar eenmaal uitgegeven kan worden, deed de directeur van het Proefbedrijf beroep op de sectorvertegenwoordigers om mee knopen te helpen doorhakken. “We moeten keuzes maken want er zijn veel uitdagingen voor de pluimveehouderij, en ze zijn heel groot.” Het Proefbedrijf staat er in Vlaanderen niet alleen voor. Met het landbouwonderzoeksinstituut ILVO wordt vaak en goed samenwerkt. Administrateur-generaal Joris Relaes: “De Vlaamse en provinciale overheid houden de infrastructuur bij ILVO in Melle en hier op het Proefbedrijf in Geel up-to-date. Middelen om effectief aan onderzoek te gaan doen, vind je vooral op EU-niveau. Wie daarnaar wil meedingen, moet over de nodige expertise beschikken. Door samen te werken, lukt ons dat.” Relaes benadrukt dat het Europese onderzoeksbudget ten behoeve van landbouw na 2020 fors gaat toenemen. “Het komt er dus op aan die middelen naar Vlaanderen te halen.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Antwerpen

Volg VILT ook via