nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.08.2019 Profiteren Vlaamse hardfruittelers van lagere EU-oogst?

Hoewel de hardfruitsector weer behoorlijk hard getroffen is door hagelbuien en zonnebrand als gevolg van de extreme temperaturen van deze zomer, zorgen de Europese opbrengstramingen toch voor een lichtpuntje. Door een significante opbrengstdaling van appelen en peren in heel Europa hopen de telers dat het nieuwe seizoen voor een goede prijsvorming zorgt. Bovendien zijn de opbrengstramingen van hardfruit in ons land een stuk positiever dan in de rest van Europa. Niettemin vraagt Boerenbond dat er exact vijf jaar na het instellen van de economische sancties tegen Rusland, gezocht wordt naar een oplossing voor de zwaar getroffen hardfruitsector.

Tijdens het internationale congres Prognosfruit, dat dit jaar door het Belgisch Verbond van Tuinbouwcoöperaties (VBT) wordt georganiseerd in Bilzen, werden de eerste ramingen voor de oogst van hardfruit in België en Europa voor het seizoen 2019/2020 voorgesteld. In België wordt de totale productie peren voor komend seizoen geschat op 330.894 ton. Dat is 10,3 procent minder dan vorig seizoen, maar 6,7 procent meer dan het seizoen daarvoor. 

De appelproductie wordt geschat op 229.161 ton. Dat is 0,9 procent minder dan vorig seizoen, maar vergelijkbaar met de gemiddelde opbrengsten van de laatste drie seizoen. “Het totale hardfruitareaal in ons land is min of meer stabiel, maar de verschuiving van appel naar peer zet zich verder door”, zo vertelt Luc Vanoirbeek van VBT. Ondertussen heeft België een oppervlakte van 10.354 hectare peren (+200 ha) en 5.805 hectare appelen (-180 ha).

Op Europees niveau wordt de appelproductie geschat op 10,5 miljard kilo, dat is maar liefst 20 procent minder dan de recordappeloogst van vorig seizoen. In vergelijking met het gemiddelde van de laatste drie jaar gaat het om een daling van acht procent. De productie van Jonagold wordt in Europa 25 procent lager ingeschat dan vorig seizoen. Jonagored noteert Europees zelfs een daling van 60 procent ten opzichte van vorig seizoen. De sterke daling van de oogstvooruitzichten voor appelen is vooral toe te schrijven aan de tegenvallende appeloogst in een aantal Oost-Europese landen (-44% in Polen, -42% in Hongarije, -35% in Slovenië).

Wat peren betreft, wordt de oogst komend seizoen op ruim twee miljard kilo schat in Europa. Dat is een daling van 14 procent ten opzichte van het seizoen 2018/2019. Voor de variëteit Conference, dat de toonaangevende variëteit is in ons land, wordt een daling voorzien van 8 procent. De verwachte daling van de perenoogst in Europa is vooral te wijten aan slechte oogstvooruitzichten in Italië. Voor de rest van Europa blijft de impact van de uitzonderlijke zomer op de teelt van hardfruit voorlopig beperkt.

Volgens VBT wordt het een cruciaal jaar voor de Belgische hardfruittelers. “Exact vijf jaar geleden kondigde de Russische president Poetin een importban af waardoor de Europese fruittelers van het ene op het andere moment één van hun voornaamste afzetmarkten verloren. Dit verlies laat zich nog altijd zwaar voelen in de prijsvorming”, stelt Luc Vanoirbeek. Volgens Boerenbond verloren de Belgische perentelers door de Ruslandboycot een afzetmarkt die goed was voor 40 procent van de totale productie. In Nederland gaat het om een afzetmarkt van 20 procent die verloren ging. “Vijf jaar later herstelt de sector, ondanks een intense zoektocht naar nieuwe afzetmarkten, maar moeilijk van deze klap en blijven de Europese ondersteuningsmaatregelen ruim onvoldoende”, meent Boerenbond.

Daarom trekt het samen met de Nederlandse Fruitteeltorganisatie (NFO) aan de alarmbel. “We eisen dat de Europese Unie haar economische sancties tegen Rusland herbekijkt”, klinkt het. “Zeker nu Rusland opnieuw is toegetreden tot de ‘Raad van Europa. Deze toenaderingspoging noopt tot een grondige evaluatie van de wenselijkheid en het nut van de economische sancties. Als er toch geen verandering komt in de handelsrelatie met Rusland, moet Europa ondersteuning bieden aan die sectoren die het zwaarst getroffen worden door dit politiek conflict.”


Beide landbouworganisaties zijn ook niet te spreken over het feit dat de EU in Oost-Europa substantiële middelen inzet voor een verder uitbouw van de Europese fruitproductie. “Dit werkt een overaanbod in de hand en dat had de afgelopen jaren een negatief effect op de prijsvorming. Fruittelers uit België en Nederland, die moeten voldoen aan strengere en duurdere productie-eisen, zijn hier de dupe van. Wij vragen dat de EU deze financiële steun stopzet”, luidt het in een gezamenlijk persbericht. Bovendien zijn ze allebei van mening dat een inkrimping van het Europese hardfruitareaal nodig is en dat Europa hiervoor de geschikte middelen heeft. “Een Europese rooiregeling met duidelijke spelregels zou bijvoorbeeld een stap in de goede richting zijn van een gezonde hardfruitsector.”

Daarnaast wijzen Boerenbond en NFO erop dat de hardfruitsector als gevolg van de klimaatverandering geconfronteerd wordt met extremere weersomstandigheden. “Fruittelers zijn daarom genoodzaakt om extra te investeren om risico’s te beperken, zoals het afsluiten van verzekeringen of het hangen van beschermende netten boven het fruit. Hiervoor zijn echter forse investeringen nodig en dit vraagt dan ook om een EU-beleid dat bijdraagt aan een rendabele sector”, luidt het nog.

Ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) blikt in een persbericht terug op vijf jaar Ruslandboycot. Ook zij dringt aan op een normalisatie van de handelsrelatie tussen Rusland en de EU. “De machtswissel in de Europese instellingen is een kans om de dialoog met Rusland opnieuw aan te gaan”, meent Vautmans. Volgens haar dacht iedereen vijf jaar geleden dat de Russische boycot een tijdelijke maatregel zou zijn die één of hoogstens twee jaar zou duren. “Hoewel Europa toen meteen tijdelijke, buitengewone steunmaatregelen heeft afgekondigd, was die steun slechts een peulschil van de schade die de hardfruittelers hebben geleden. En nog steeds voelen de boeren de zware gevolgen van een handelsoorlog waar zij niets mee te maken hebben”, wijst ze op de urgentie om een einde te maken aan het conflict.   

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via