nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2018 Project onderzoekt waterbergend karakter van landschap

Vier jaar lang gaan Vlaanderen, Nederland en Engeland onderzoek uitvoeren naar maatregelen die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen. Het grensoverschrijdend Interreg-project PROWATER wil vooral nagaan of de waterberging van het landschap kan hersteld worden via ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Daarnaast wil het project ook nagaan of er een betaalsysteem voor ecosysteemdiensten kan opgezet worden.

De zomer van 2018 zal de geschiedenis ingaan als de lange zomer van droogterecords, hittedagen en waarschuwingen om spaarzaam met water om te gaan. Klimaatprojecties voor Vlaanderen en de omliggende landen wijzen op drogere en warmere zomers met extreme en geconcentreerde neerslagperiodes in de vorm van zomerstormen. De bevolkingsgroei en een stijgende watervraag van industrie en landbouw kunnen in de toekomst aanleiding geven tot meer waterverbruik tijdens de droge periodes en daardoor extra waterschaarste”, klinkt het bij de projectpartners.

Via het Europees project PROWATER willen zij hierop een antwoord bieden. Ze willen nagaan in welke mate bepaalde adaptatiemaatregelen de waterberging van het landschap kunnen herstellen. Het gaat bijvoorbeeld om het doorbreken van verdichte grondlagen in landbouwpercelen, het herstellen van moerasgebieden of het hermeanderen van een rivier. Die ingrepen moeten de veerkracht verhogen tegen droogteperiodes en overstromingen en moeten ook de waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede komen.

Bijkomend wil PROWATER ook onderzoeken of organisaties en landeigenaars die maatregelen nemen om waterschaarste tegen te gaan, een vergoeding zouden kunnen ontvangen. “Door de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater te verbeteren, leveren zij immers diensten aan de maatschappij”, luidt het. De projectpartners willen snel starten met de eerste workshops over een mogelijk betaalsysteem voor ecosysteemdiensten. “Verschillende sectoren zoals watermaatschappijen, natuur- en landbouworganisaties, onderzoeks- en beleidsinstellingen worden uitgenodigd om mee te denken. Er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie om de grondwaterbalans in evenwicht te houden en een duurzame watervoorziening te garanderen voor de toekomst.”

Tussen september 2018 en 2022 zal het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid samen met andere partners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland 12 voorbeeldprojecten op het terrein uitvoeren en tonen aan het publiek. In Vlaanderen hebben de Universiteit Antwerpen, de provincie Antwerpen, Pidpa en Natuurpunt zich geëngageerd voor het project.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via