nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.10.2019 Projectoproep zoekt naar een win-win landbouw-natuur

Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren voor de derde maal de projectoproep ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’. Van 21 oktober 2019 tot en met 17 januari 2020 kunnen organisaties en verenigingen een voorstel indienen.
Doel van deze jaarlijkse projectoproep is om initiatieven te ondersteunen die landbouw en natuur laten samengaan, en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.
De vorige projectoproep kon met 25 ingediende voorstellen rekenen op een grote respons. Dat, in combinatie met de urgentie van de problematiek, heeft ervoor gezorgd dat het thema klimaat opnieuw centraal staat. Landbouw levert een bijdrage aan de klimaatverandering via de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijk zorgen investeringen in systemen voor koolstofopslag en klimaatadaptatie ervoor dat de landbouw weerbaarder gemaakt wordt tegen de veranderende weersomstandigheden. Deze systemen gaan vaak hand in hand met de natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu.
 
De oproep staat voor iedereen open. Maar bij de selectie wordt voorrang verleend aan projecten waar er rechtstreeks met landbouwers wordt samengewerkt.
 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden van 21 oktober 2019 tot en met 17 januari 2020. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2020, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31 maart 2022. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag. Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden.
 
Voor meer informatie en het sjabloon van het projectvoorstel, kunt u terecht op (02 553 03 37) of (02/553 80 68).

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via