nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.12.2018 “Promotie voeren voor vlees doet vragen rijzen”

In de loop van de maand november hebben de Vlaamse en Waalse minister van Landbouw in werkelijkheid de promotieorganen voor landbouwproducten, respectievelijk VLAM en APAQ-W – scholen pedagogische dossiers toegestuurd ter promotie van vlees. Voor consumentenorganisatie Test-Aankoop gaat dit lijnrecht in tegen de meest recente aanbevelingen van de milieu- en gezondheidsinstanties die een beperking van vleesconsumptie aanraden. “Vandaag campagne voeren om vleesconsumptie aan te moedigen, lijkt ons niet echt zinvol”, laat Test-Aankoop weten. “Wij pleiten ervoor om de veehouderij en vleesproductie voor te bereiden op een ecologische transitie.”

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft eerder dit jaar drie pedagogische dossiers verspreid onder scholieren ter promotie van vleesconsumptie. “In deze boekjes schetst VLAM een idyllisch beeld van de veeteelt in Vlaanderen, maar er wordt met geen woord gerept over de echte leefomstandigheden van dieren die worden gekweekt in het kader van massaproductie, noch wordt de impact die broeikasgassen hebben op het milieu aangehaald”, reageert consumentenorganisatie Test-Aankoop. “Jammer, want het probleem van klimaatopwarming moet dringend worden aangepakt en dus moeten ook kinderen worden gesensibiliseerd.”

Nog volgens Test-Aankoop houdt deze campagne ook geen rekening met de aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid, noch met de waarschuwingen van het ministerie van Milieu wat betreft de impact van de veeteelt op de klimaatverandering. “Beiden vinden trouwens dat de vleesconsumptie moet dalen.” Vlees maakt weliswaar deel uit van een evenwichtige voeding en heeft zijn plaats in de voedselpiramide. “Vandaag wordt er aangeraden om het consumeren van rood vlees (rund, lam, varken, kalf of paard) te beperken tot 300 à 500 gram per week en ook charcuterie te mijden”, aldus Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie heeft ondertussen ministers Joke Schauvliege en André Colin, bevoegd voor milieu in de Vlaamse en Waalse regering, aangeschreven om hun intenties te kennen. “Wij blijven ervan overtuigd dat een verandering van het voedselsysteem noodzakelijk is om de doelstellingen van Parijs inzake een daling van de broeikasgassen te respecteren”, besluit Test-Aankoop.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via