nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.07.2019 Protestgolf in Frankrijk na Mercosur-akkoord

Het 'historische akkoord' tussen de EU en de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) ontlokt in Frankrijk een stevige reactie. Niet alleen de landbouwsector komt in opstand. Er is ook stevige kritiek van milieu-activisten en zelfs vanuit de politieke meerderheid. Sommige ministers zien de deal niet zitten, schrijft De Tijd. Het mikpunt is vooral Brazilië. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde al om niet te vervallen in een 'neoprotectionistische houding'.

Na twintig jaar onderhandelen kwam op 28 juni onverwacht een akkoord uit de bus tussen de EU en de Mercosur-landen. De bedoeling van het handelsakkoord is om voor Europese bedrijven vier miljard euro aan heffingen te doen verdwijnen. In ruil daarvoor heeft Europa toegevingen gedaan op het vlak van de invoer van landbouwproducten. Die hebben de onrust in Frankrijk aangewakkerd.

Vooral de invoer van rundvlees (60.000 ton tegen 7,5 procent en 99.000 ton vrijgesteld van heffingen) en 180.000 ton kippenvlees baren zorgen. “Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid, maar wel om de kwaliteit van het aangeboden vlees”, klinkt het vanuit verschillende hoeken. Runderen worden in Zuid-Amerika vaak behandeld met hormonen, terwijl kippen uit Brazilië een bijzonder slechte naam hebben. Zo onthulde de Britse krant The Guardian deze week dat één op de vijf kippen die Brazilië exporteert, besmet is met de salmonellabacterie.

Brazilië is de grootste uitvoerder van bevroren kippen ter wereld en verscheept jaarlijks voor meer dan 700 miljoen euro vlees. Daarnaast is het wijdverspreide gebruik van medicijnen en pesticiden in de Braziliaanse veesector een bron van kritiek. Volgens het akkoord heeft Europa het recht om zijn normen op te leggen en controles uit te voeren. Maar nu gebeurt dat nauwelijks in de praktijk.

De Fransen zijn ook bezorgd over de snelle ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië. Frans president Macron kon de Braziliaanse president Jair Bolsonaro overtuigen om het klimaatakkoord van Parijs na te leven. Al deed de Braziliaan dat met grote tegenzin. Maar op milieuvlak heeft de EU evenwel geen enkele hefboom om dat af te dwingen. De gewezen Franse minister van Milieu Nicolas Hulot trok dan ook scherp van leer tegen het vrijhandelsakkoord dat volgens hem de ontbossing nog zou versnellen. De stelling dat de deal de herbebossing van Brazilië zou inluiden, bestempelde hij als 'een leugen'.

De hele kwestie verdeelt de Franse meerderheid diep. Het akkoord heeft geleid tot een ongeziene opstand onder de partijgenoten van Macron. Zelfs ministers twijfelen hardop. “Frankrijk is momenteel niet bereid het akkoord te ratificeren”, verklaarde Sibeth Ndiaye, de woordvoerster van de regering. De storm van kritiek valt op een slecht moment. Woensdag keurde de Franse ministerraad het vrijhandelsakkoord met Canada goed. Nu moet dat CETA-verdrag naar het parlement. Het enthousiasme om CETA te ratificeren, was al niet groot. President Macron wil nu vooral voorkomen dat het ene verdrag het andere meesleurt.

Bron: De Tijd

Volg VILT ook via