nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.03.2014 Provincie adviseert verbindingsweg voor Ronse positief

De provincie Oost-Vlaanderen verleent een gunstig advies voor de rondweg ten westen van Ronse (N60), één van de ‘missing links’ in Vlaanderen. Aan het gunstig advies, waarbij enkel oppositiepartij Groen zich onthield en de rest voor stemde, zijn wel enkele opmerkingen verbonden. Zo wordt er onder meer gevraagd om in het vervolg van het traject voldoende rekening te houden met de vele landbouwers en is er de vraag aan de Vlaamse regering om afdoende flankerende maatregelen te nemen.

De Vlaamse regering stelde in november 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Missing link N60 te Ronse’ voorlopig vast, waardoor momenteel een openbaar onderzoek loopt in Kluisbergen, Maarkedal en Ronse. Met de aanleg van 5,5 kilometer nieuwe weg langs de N60 wil de Vlaamse regering een betere doorstroming van het verkeer realiseren, evenals de veiligheid en leefbaarheid in de regio Ronse verhogen door het zware verkeer weg te halen uit het centrum.

Voor de landbouwsector zijn deze plannen een zware dobber want de weg snijdt de regio in twee en samen met de landschaps- en natuurcompensaties zet dat het landbouwgebied van Ronse onder druk. Zowel ABS als Boerenbond maken daarom van het openbaar onderzoek gebruik om hun bezwaren in te dienen.

De Oost-Vlaamse provincieraad adviseerde het ontwerp van gewestelijk RUP gunstig, maar wil dat er rekening gehouden wordt met een aantal opmerkingen. Naast de vraag om een flankerend beleid voor de getroffen landbouwers en verduidelijking van de stedenbouwkundige voorschriften, zijn er bijvoorbeeld ook aanbevelingen met betrekking tot trage wegen.

Bron: Belga

Volg VILT ook via