nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.07.2020 Provincie Limburg steekt siertelers hart onder de riem

De sierteelt kijkt op tegen een omzetverlies van meer dan 30 procent als gevolg van corona-pandemie. De heropening van tuincentra en bloemenwinkels zorgde voor een voorzichtig herstel, maar nam niet weg dat meer dan de helft van de siertelers in liquiditeitsproblemen belandde. De impact is het grootst bij de telers van azalea’s en snijbloemen, samen met bloeiende en groene kamerplanten. Tijdens een bezoek aan Heyeveld, een groothandelaar in buitenplanten, besprak Inge Moors, Limburgs gedeputeerde van Landbouw, mogelijke steunmaatregelen met getroffen siertelers.

De sierteelt is een kleine, maar niet onbelangrijke landbouwsector in Vlaanderen. Qua oppervlakte beslaat de teelt het kleinste areaal. Tocht bedraagt de productiewaarde ruim 500 miljoen euro, goed voor 31 procent van de Vlaamse tuinbouw. De situatie in de sierteeltsector is al een aantal jaren niet zo rooskleurig. De prijsvorming staat sterk onder druk.

“De boomkwekerij vormt het belangrijkste segment, en juist die heeft het bijzonder moeilijk”, licht Peter Bruggen, secretaris van Boerenbond Limburg, toe. “De oorzaak is een combinatie van factoren in de vraag, overheidsbesparingen op openbaar groen, tendens naar minder grote tuinen en haperende export. De brexit zorgt ook voor grote ongerustheid, aangezien het Verenigd Koninkrijk een belangrijke afzetmarkt vormt. Daarnaast veroorzaakt concurrentie met Nederland prijsdruk.”

Afgelopen maanden kwam er dan – naar aanleiding van de coronacrisis - een gedwongen sluiting bovenop. Ook telers van perk-, terras- en balkonplanten kenden moeilijke weken. “Het voorjaar lokte heel wat volk naar tuincentra, bloemen- en plantenzaken om bloemen te schenken of het terras en de tuin wat op te fleuren”, weet Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw. “De verplichte sluiting zorgde ervoor dat de verkoop dramatisch achteruitging en dat veel onverkocht plantgoed vernietigd moest worden.”

Bovendien ondervindt - als gevolg van de verspreiding van het coronavirus in Europa – de export veel hinder. Heel wat bestellingen vanuit Frankrijk (op jaarbasis goed voor meer dan 229 miljoen euro) en Italië werden geannuleerd. Het omzetverlies wordt als gevolg van de pandemie geschat op 135 miljoen euro. Met dit bezoek proberen we deze telers een hart onder de riem te steken en de actuele steunmaatregelen met hen te bespreken”, aldus Inge Moors. “Waar nodig kan de provincie dan bijkomend performante en gerichte acties nemen om de economische motor weer volop te laten draaien”, vult gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput aan.

Om de schade enigszins te beperken, werden de siertelers vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en kregen ze uitstel van andere bedrijfslasten. Ook keurde de Vlaamse Regering vorige maand een noodfonds van 35 miljoen euro voor de land- en tuinbouw goed. Hiervan is 25 miljoen voorzien voor de sierteeltsector. Het grootste deel van het budget is bestemd voor het vergoeden van planten die niet tijdig verkocht konden worden en waarvan de marktwaarde volledig verloren is gegaan zoals azalea, perk-terras-balkonplanten, snijbloemen, kamerplanten en jong plantgoed.

“De coronamaatregelen hebben een grote groep van Limburgse ondernemers hard getroffen”, weet Tom Vandeput. “Met onze bedrijfsbezoeken willen we peilen naar de manier waarop ze met de sluiting zijn omgegaan, hoe ze naar de toekomst kijken en op welke wijze ze anticiperen op de veranderde consumentenmarkt. Vanuit ons actieprogramma SALKturbo kunnen we dan antwoorden formuleren op de economische noden van onze ondernemers.”

“Net voor het uitbreken van de crisis werd het Limburgse Agro Platform opgestart om, inspelend op SALKturbo en specifiek voor de Limburgse agro(industrie), de Limburgse land- en tuinbouw voor te bereiden op toekomstige uitdagingen”, vult Inge Moors aan. “Eén van de speerpunten daarin zal zijn de technologische omslag voor de land- en tuinbouw sector in combinatie met het veranderende klimaat.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Provincie Limburg

Volg VILT ook via