nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2019 Provincies.incijfers.be verschaft nu ook landbouwdata

In de vijf Vlaamse provincies genereert de landbouw, bosbouw en visserij jaarlijks een bruto toegevoegde waarde van bijna 2 miljard euro. Daarmee is de land- en tuinbouw een belangrijke economisch motor. Hoe belangrijk kan iedereen voortaan zelf uitpluizen op het niveau van een provincie, en zelfs van een gemeente. Hoeveel agrarisch gebied is er vastgelegd in jouw gemeente en hoeveel boeren en tuinders zijn daar actief? Waarin zijn ze gespecialiseerd? De samenwerking tussen de vijf provincies leidde tot een uitgebreide datareeks met een hoge graad van detail. Alles is terug te vinden via de online tool ‘provincies.incijfers.be’, die ook inzicht geeft in het agrobusinesscomplex.

“Een handig werkinstrument voor iedereen die sectorspecifieke communicatie met cijfers wil onderbouwen.” Zo kondigen de provincies aan dat ze het resultaat van hun datavergaring inzake landbouw via www.provincies.incijfers.be ter beschikking stellen. Met de landbouwdata kan je gemakkelijk evoluties in kaart brengen. Je vindt er bijvoorbeeld de bevestiging dat het landbouwareaal ongeveer stabiel blijft en het dalend aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt opgevangen door schaalvergroting bij de blijvers. In alle vijf de provincies groeit het aantal bioboeren en hoeveproducenten. Het areaal tuinbouw steeg in de periode 2008-2017 in elke provincie, zelfs met 17 procent op Vlaams niveau.

Een primeur is dat gewasgegevens voortaan (in detail) tot op deelgemeenteniveau en statistisch sectorniveau raadpleegbaar zijn. De website publiceert ook cijfers uit de ruimteboekhouding van het Departement Omgeving. Zo weet je hoeveel agrarisch gebied er in elke gemeente juridisch is vastgelegd. Ook krijg je een met cijfers onderbouwd beeld van het agrobusinesscomplex: omzet, toegevoegde waarde en investeringen in aanverwante industriële sectoren. Wist je bijvoorbeeld dat in Vlaanderen, op vijf jaar tijd, de totale omzet van industriële bedrijven in het agrobusinesscomplex met 9,5 procent is gestegen? De voedingsindustrie staat in voor de grootste groei.

De landbouwdata worden op een gebruiksvriendelijke manier ontsloten. Zo kan allerhande info over verschillende gebiedsniveaus (gewest, provincies, arrondissementen, (deel) gemeenten) worden opgevraagd en kan er voor heel wat datasets een vergelijking met de voorgaande jaren worden gemaakt. De gegevens worden bovendien overzichtelijk weergegeven in duidelijke tabellen, kaarten, grafieken en rapporten. Dit maakt van provincies.incijfers.be een handig werkinstrument voor iedereen die sectorspecifieke communicatie met cijfers wil onderbouwen.

De website bestaat al langer en bevat meer dan alleen landbouwdata. Om de lokale besturen te ondersteunen, voorzien de provincies hen van kernindicatoren en data over inwoners, huishoudens, economie, mobiliteit en werkgelegenheid. De cijfers inzake landbouw komen van officiële instanties en organisaties zoals FOD Economie, het Departement Landbouw en Visserij, het Voedselagentschap, BioForum, enz. De provincies staan in voor de verwerking van de gegevens en het invoeren in de databank. Ze beloven de cijfers jaarlijks te actualiseren.

Nieuwsgierig naar de cijfergegevens over landbouw in jouw gemeente of provincie? Surf dan snel naar provincie.incijfers.be en klik op de tegel ‘Landbouw’. De volgende dagen gaan we per provincie op zoek naar opvallende en met cijfers onderbouwde landbouwweetjes.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via