nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.08.2017 "Publiceer lijst voedingsmiddelen met fipronil"

Consumentenorganisatie Test-Aankoop vraagt opnieuw dat ons land een lijst zou publiceren met voedingsmiddelen die het product fipronil bevatten. Zowel het Voedselagentschap (FAVV) als het kabinet van minister Maggie De Block wijzen er echter op dat België het Europese voorbeeld volgt en pas publiceert wanneer er een gezondheidsrisico is. “Dat is ook duidelijk voor de consument”, zo klinkt het. 

Test-Aankoop herhaalt zijn vraag naar een lijst van voedingsmiddelen die fipronil bevatten en verwijst daarvoor naar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Beide landen publiceerden een lijst met voedingsmiddelen die het insecticide fipronil bevatten, ook wanneer de hoeveelheid lager ligt dan de risicodrempel van 0,72 mg per kilogram en er dus geen gevaar is voor de volksgezondheid. De organisatie vindt dat de consument moet worden ingelicht, zodat hij met volledige kennis van zaken kan kiezen. "We kunnen enkel vaststellen dat deze lijst op dit moment nog steeds niet bestaat. Wat houdt er België tegen? Waarom blijft men deze informatie halsstarrig achterhouden?", aldus Test-Aankoop.

Ons land volgt het Europese systeem dat zegt dat je moet publiceren als er een risico bestaat voor de gezondheid, klinkt het unisono bij het FAVV en het kabinet van minister van Volksgezondheid De Block. Eens de detectiewaarde is overschreden, schrijft de regel voor dat de producent de distributeurs verwittigt en het product uit de rekken wordt gehaald. Als de risiconorm wordt overschreden, dan gebeurt een publicatie en een recall bij de klanten, aldus De Block. “Ons uitgangspunt is dat we ons richten op de voedselveiligheid en dus bekijken of er sprake is van een risico voor de gezondheid, net zoals dat ook in Nederland en Duitsland gebeurt.” 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via