nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2017 Raad van State schorst GRUP voor uitbreiding Essers

De Raad van State schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van het transportbedrijf H. Essers in Genk. Volgens de Raad van State wordt in de plannen onvoldoende rekening gehouden met de impact van een eerdere uitbreiding van het bedrijf, en de bijbehorende afspraken rond natuurbescherming die toen gemaakt werden. Dit betekent dat er voorlopig geen bestemmingswijziging kan worden doorgevoerd, dat de bouwvergunning voorlopig niet kan worden afgeleverd en dat Essers dus ook minstens voorlopig niet kan starten met de bouw van de geplande logistieke hal.

Transportbedrijf Essers wil 72.000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen bijbouwen naast de bestaande infrastructuur op het bedrijventerrein Genk-Noord. Maar het dossier is erg omstreden, omdat voor de uitbreiding zo'n 12 hectare bos moet verdwijnen. Onlangs heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege de milieuvergunning voor de uitbreiding bevestigd. Maar de natuurverenigingen waren eerder al naar de Raad van State gestapt tegen het GRUP dat de regering in maart 2016 had vastgelegd. Dat rechtscollege geeft de natuurorganisaties nu gelijk en schorst meteen het GRUP. Het volgt daarmee ook het advies van de auditeur van eind mei. Die had toen een negatief advies afgeleverd.

De Raad van State verwijst naar de eerdere uitbreiding van Essers in 2009. Die uitbreiding gebeurde in natuurgebied dat ook Europees beschermd is als habitatrichtlijngebied. De uitbreiding was toen gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrijf aan natuurontwikkeling zou doen in een naastgelegen 'herstelzone'. Door de nieuwe uitbreiding wordt die compenserende herstelzone omgezet in bedrijfsterrein. "De Raad van State oordeelt dat het Vlaamse gewest bij het onderzoek van de milieueffecten van het GRUP van 2016 geen aandacht lijkt te hebben geschonken aan de cumulatie met het milieueffect van de eerste uitbreiding en niet het gepaste gevolg lijkt te hebben verbonden aan het feit dat binnen de 'herstelzone' bestaand leefgebied van een prioritaire diersoort teniet wordt gedaan."

Omdat Essers van plan is op 1 september 2017 te starten met het rooien van het bos neemt de Raad van State ook aan dat de zaak "spoedeisend" is. In ieder geval heeft het arrest tot gevolg dat er voorlopig geen bestemmingswijziging kan zijn, dat de bouwvergunning voorlopig niet kan afgeleverd worden en dat Essers dus ook minstens voorlopig niet kan starten met de bouw van de geplande logistieke hal. De beslissing roept veel teleurstelling op bij Essers. Dat meldt het bedrijf zelf in een persbericht. Het transportbedrijf gaat nu op zoek naar een "noodoplossing om de marktpositie te behouden en te versterken".

Ook Voka Limburg betreurt de beslissing van de Raad van State. De ondernemersorganisatie wil dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt en het bedrijf "in Limburg houdt". "H. Essers is een van de belangrijkste, zoniet het belangrijkste Limburgse bedrijf'", stelt de gedelegeerd bestuurder Voka Limburg, Johann Leten. "Het bedrijf zorgt voor de werkgelegenheid van duizenden gezinnen. Dit familiebedrijf is verankerd in onze provincie en wil hier graag blijven. Het is hemeltergend dat, ondanks alle natuurontwikkelingen en alle vergunningen, de Raad van State nu weer krom gaat voor de groene tirannie die onze provincie teistert."

Natuurpunt daarentegen is wel tevreden met de schorsing en ziet de toekomst van het Esserbos rooskleurig in. "We zitten nu een stap dichter bij de redding van het Esserbos", stelt woordvoerder Hendrik Moeremans. "De plannen zijn nog niet vernietigd, maar Essers kan voorlopig het bos niet kappen." Natuurpunt benadrukt wel te hopen dat Essers een oplossing vindt. "Dat hebben ze al deels kunnen doen door zich te vestigen op de voormalige Fordsite in Genk." 

Bron: Belga

Beeld: Natuurpunt Limburg

Volg VILT ook via