nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.12.2018 Rechter hecht geen geloof aan claim vetsmelters

Veevoederfabrikant De Brabander uit Roeselare, die er door vetsmelters Verkest van werd beschuldigd met valse creditnota's zijn schadevergoeding aan te dikken, is ook in beroep vrijgesproken. Dat is een bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. Eerder kreeg de firma De Brabander ruim een miljoen euro schadevergoeding toegekend vanwege het bedrog van de vetsmelters en de enorme imago- en economische schade die daaruit voortvloeide.

De dioxinecrisis barstte in 1999 los, nadat dioxines in de voedselketen terecht waren gekomen. Uit onderzoek bleek dat de besmetting zijn oorsprong vond bij het bedrijf Verkest in Deinze en bij het Waalse Fogra. Het bedrijf Fogra leverde met giftige pcb's besmette vetstoffen aan Verkest, die het aan de veevoederbedrijven verdeelde. Verkest leverde zogezegd gesmolten dierlijk vet aan meng- en veevoederfabrikanten, terwijl het om een mengsel van dierlijk en technisch vet ging.

Jan en Lucien Verkest werden later schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en bedrog in koopwaar. Op burgerlijk gebied deed de Gentse correctionele rechtbank in 2013 uitspraak. De rechtbank veroordeelde Verkest tot het betalen van meer dan een miljoen euro aan schadevergoedingen voor benadeelden van de dioxinecrisis.

Veevoederfabrikant De Brabander Voeders kreeg toen 1.008.000 euro toegekend, omdat ze met dioxines gecontamineerd vet geleverd kregen. Maar Verkest diende een klacht in tegen het veevoederbedrijf, omdat ze hun geleden schade zouden hebben opgesmukt met valse creditnota's aan klanten. Volgens de advocaten van Verkest werden de creditnota's niet gekoppeld aan facturen en waren ze vals, om het schadebedrag dat ze wilden verhalen op de firma Verkest, te verhogen.

Volgens de advocaat van De Brabander ging het om grote kortingen op jaarbasis, zodat hun klanten ook na de dioxinecrisis bij hen veevoeder zouden blijven aankopen. Het hof volgt het Roeselaarse bedrijf daarin, en weerlegt net zoals de rechtbank van eerste aanleg de claim die de vetsmelters tegen de veevoederfirma meenden te kunnen hardmaken.

Bron: Belga

Volg VILT ook via