nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2018 Reddingsplan hamster hinkt achterop

Om de bijna uitgestorven wilde hamster te redden werd in 2015 een soortbeschermingsprogramma (SBP) in het leven geroepen, inclusief maatregelen die de populatie weer moeten doen groeien. Gevraagd naar het succes van die maatregelen had minister Joke Schauvliege goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat er nog geen beheerovereenkomsten hamstervriendelijke nateelt zijn afgesloten, het goede nieuws dat er 11,8 hectare beheerovereenkomst luzerne is afgesloten. 

De wilde hamster vecht voor zijn overleven in Vlaanderen. Het SBP Wilde Hamster moet het diertje daarbij helpen. Volgens het soortbeschermingsprogramma moet er daarbij tegen 2020 een extra leefgebied van 125 hectare worden aangelegd en is bepaald dat tegen 2018 een tussentijds doel van 50 hectare zou worden bereikt. Hoe zit het met die doelstellingen, zo wilde parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) van minister Joke Schauvliege weten, verwijzend naar de Europese terechtwijzing en boete die Frankrijk incasseerde omdat de bescherming van de hamster tekortschoot.

“Het goede nieuws is dat op heden voor 11,8 hectare beheerovereenkomst luzerne is afgesloten”, aldus de minister. “We hadden eigenlijk vooropgesteld om in 2018 op 10 hectare te zitten, dus we zitten op schema. Minder goed nieuws is dat er nog geen beheerovereenkomsten hamstervriendelijke nateelt zijn afgesloten. Daar hadden we onszelf als doelstelling 40 hectare vooropgesteld in 2018. We moeten dus absoluut nog een forse tand bij steken.”

“Het Agentschap voor Natuur en Bos acht het inzetten op de vrijwillige beheerovereenkomsten nog steeds een belangrijk instrument om die doelstelling te halen”, gaat de minister verder. “Voor luzerne wordt verwacht dat de doelstelling uit het soortbeschermingsprogramma grauwe kiekendief, waar eveneens met vrijwillige beheersovereenkomsten wordt gewerkt, kan worden gehaald. Dat toont aan dat het mogelijk is om op deze manier de gestelde doelstelling te halen. Voor de beheersovereenkomst hamstervriendelijke nateelt zullen in overleg met de betrokkenen alternatieven worden uitgewerkt.”

“Voorlopig zetten we dus maximaal in op het zoeken naar die geschikte vormen van vrijwillige samenwerking”, concludeert de minister. “Voldoet dat niet, dan zullen we uiteraard ook dwingende maatregelen niet uitsluiten. Hoe zit het in Nederland? Nederland heeft inderdaad hamsterreservaten, maar daar heeft men eigenlijk geen goede ervaring mee, omdat het de duurzame instandhouding van de hamster niet garandeert. De meest duurzame manier blijft mogelijkheden voorzien in de natuurlijk biotoop van de hamster, dus dat de lokale landbouwer ervoor zorgt dat de hamster voldoende ruimte krijgt binnen het gebied van de actieve landbouw.”

Ook Natuurpunt neemt akte van de extra initiatieven, zoals extra overleg met de verschillende stakeholders of de verschillende ideeën inzake bedrijfsgerichte aanpak, een arenstripper, enzovoort. De natuurorganisatie kan zich vinden in deze “laatste poging” vooraleer dwingende maatregelen worden ingevoerd, maar vraagt dit najaar al een evaluatie. “Blijven we achter op schema, dan verliezen we de hamster”, zo klinkt het. “Dan dreigt een juridisch scenario. Zo heeft Frankrijk onder dwang van een Europese monsterboete haar beschermingsplan voor hamster al eens fors moeten bijstellen.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via