nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.01.2019 Regels voor grindwinning krijgen een update

Jarenlang was grindwinning een belangrijke economische activiteit in Limburg. De klassieke grindwinning werd in de zomer van 2018 echter stopgezet. Daarom hebben de Vlaamse meerderheidspartijen nu een voorstel klaar om het Grinddecreet aan te passen en te vereenvoudigen. Het voorstel kwam tot stand in nauwe samenwerking met de grindsector in Limburg en alle actoren die op het terrein betrokken zijn. “Met dit voorstel passen we de regels aan aan de nieuwe realiteit en zorgen we voor een afgeslankte organisatie en eenvoudigere en duidelijkere regelgeving,” zegt Marino Keulen (Open Vld) die het voorstel overnam van zijn partijgenoot Lydia Peeters en het samen met Lies Jans (N-VA) en Lode Ceyssens (CD&V) indiende.

Het Grinddecreet van 1993 regelt de grindwinning in Limburg en de daarmee gepaard gaande gevolgen. In 2009 werd het decreet al eens aangepast, zo werd grindwinning een middel om een project te kunnen realiseren, eerder dan een doel op zich. Aangezien de klassieke grindwinning in de zomer van 2018 stopgezet is, dringt een wijziging van het oorspronkelijke decreet zich op. “De grindheffing is hierdoor niet langer noodzakelijk evenals het opleggen van productiequota of het aanduiden van grindwinningsgebieden”, stellen de indieners vast.

“Het voorstel van decreet slankt het oorspronkelijke grinddecreet af en heft heel wat bepalingen die niet langer noodzakelijk zijn op,” zegt Marino Keulen (Open Vld). “Er komt een afgeslankt Grindcomité om de bestaande middelen efficiënter te besteden. Het bestaande waarborgsysteem wordt hervormd en is enkel nog van toepassing op de projectgrindwinning waardoor de directe financiële impact beperkter is en de winning zelf in fases afgewerkt kan worden.”

De mogelijkheid om bij infrastructuurwerken grind uit de grond te halen, blijft wel bestaan. De regels voor deze specifieke grindwinning worden verduidelijkt met dit voorstel van decreet, want in de praktijk zorgde dit vaak voor toepassingsdiscussies. “In de wijziging wordt verwezen naar ‘infrastructuurprojecten van algemeen belang’ op initiatief van een bestuurlijke overheid en is er dus minder ruimte voor discussie want men kan enkel een grindwinning toestaan aan de houder van de omgevingsvergunning,” zegt Lies Jans (N-VA).

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Steengoed

Volg VILT ook via