nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2018 Rekenkamer checkt of EU voedselveiligheid op orde heeft

De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle van het voedselveiligheidsbeleid van de EU. Drie soorten risico’s kunnen de voedselveiligheid in gevaar brengen: fysieke (voorwerpen die niet thuishoren in voeding), biologische (bacteriën, virussen, enz.) en chemische. De auditeurs focussen op dat laatste, en willen achterhalen of de Europese aanpak op wetenschap gebaseerd is en strookt met de internationaal aanvaarde beste praktijken. Zij hebben ook een achtergronddocument gepubliceerd over het voedselveiligheidsbeleid.

De audit maakt onder deel uit van een bredere beschouwing van de voedselketen. Een jaar geleden werd een verslag over voedselverspilling gepubliceerd en er volgen er nog over dierenwelzijn en biologische voeding. Op dit moment gaan de controleurs na of het model voor voedselveiligheid van de EU een goede basis heeft en of het in staat is om voeding te vrijwaren van chemische gevaren. Giftige stoffen kunnen van nature voorkomen in voedsel, maar ze kunnen er ook in verzeild geraken tijdens de vervaardiging. Voorbeelden hiervan zijn zware metalen die in de bodem van een landbouwperceel kunnen voorkomen, de gewasbeschermingsmiddelen die tijdens de teelt ingezet worden, de reinigingsmiddelen die voedingsbedrijven nodig hebben voor het kuisen van hun productielijnen, enz.

De auditeurs van de Europese Rekenkamer brengen een bezoek aan Nederland, Italië en Slovenië om een idee te krijgen van hoe het voedselveiligheidsbeleid in de EU werkt. Deze drie landen zullen moeten kunnen aantonen dat ze de aanwezigheid van chemische stoffen in voeding, diervoeder, levende dieren en planten afdoende controleren. De Europese Commissie zal op zijn beurt moeten bewijzen dat ze voldoende toezicht daarop uitoefent, en dat ook bij import de voedselveiligheid gegarandeerd is.

Bij de aankondiging van de audit werd een achtergronddocument over het voedselveiligheidsbeleid gepubliceerd. Dat beschrijft onder meer hoe de bevoegdheden verdeeld zijn tussen Europese Commissie en lidstaten enerzijds, en wat verwacht wordt van de nationale voedselveiligheidsautoriteiten en de operatoren in de voedselketen anderzijds.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Amazone

Volg VILT ook via