nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.10.2017 Rekenkamer gaat dierenwelzijnsbeleid in EU doorlichten

De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of de Europese Commissie en de lidstaten hun werk goed doen op vlak van dierenwelzijn. Vijf lidstaten mogen zich aan een audit verwachten: Roemenië, Polen, Frankrijk, Italië en Duitsland. Het controleverslag zal naar verwachting eind 2018 worden gepubliceerd. Het is de eerste keer dat de Rekenkamer zich over het dierenwelzijnsbeleid buigt.

Voor het eerst gaan de Europese controleurs zich volledig richten op dierenwelzijn. Ze zullen de maatregelen beoordelen die zijn genomen om de naleving van dierenwelzijnswetgeving te bewerkstelligen, en om de coördinatie te verbeteren tussen dierenwelzijn en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De controle beperkt zich tot het vee op landbouwbedrijven, omdat de meeste EU-wetgeving daarop betrekking heeft. Er zijn naar schatting 4,5 miljard vleeskippen, legkippen en kalkoenen in de EU en ongeveer 330 miljoen koeien, varkens, geiten en schapen. Behalve op het leven van de dieren op landbouwbedrijven zal de controle ook gericht zijn op het vervoer en de slacht.

In de periode 2014-2020 gaat er vanuit de EU-begroting ongeveer 1,5 miljard euro aan EU-middelen voor plattelandsontwikkeling naar dierenwelzijn. Dat geld gaat naar maatregelen die een niveau van dierenwelzijn nastreven dat hoger is dan de Europese en nationale minimumvereisten. “EU-burgers maken zich steeds meer zorgen over dierenwelzijn en de regelgeving in de EU behoort tot de strengste ter wereld. We gaan controleren of die normen in de praktijk worden toegepast”, laat de Rekenkamer weten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via