nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.03.2018 Rekenkamer vraagt grondige onderbouwing landbouwbeleid

Kort na een doorlichting van de inkomenssteun aan landbouwers via basisbetalingsrechten publiceerde de Europese Rekenkamer een reactie op de plannen voor het landbouwbeleid na 2020. De auditeurs houden een warm pleidooi voor een ‘prestatiecultuur’ in plaats van ‘bestedingscultuur’. Het ontbreekt volgens hen in het landbouwbeleid soms aan specifieke streefdoelen, bijvoorbeeld wat de bijdrage van vergroening aan milieu en klimaat betreft. Waar mogelijk moeten doelstellingen worden gekwantificeerd. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft alleszins de ambitie om de steun aan landbouwers meer resultaatgericht in te zetten.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt momenteel herzien. In een reactie op het pad dat de Europese Commissie uitzet voor het GLB erkent de Europese Rekenkamer dat de ambitie er is om tot een nieuw prestatiegericht kader te komen. Toch zit de schrik erin dat het nieuwe op het oude landbouwbeleid zal gelijken waar het op een gebrek aan kwantificeerbare doelstellingen aankomt. De auditeurs hebben bijvoorbeeld al herhaaldelijk opgeroepen om de nood aan inkomenssteun voor een redelijke levensstandaard van landbouwers statistisch te onderbouwen.

De Rekenkamer geeft wel toe dat EU-commissaris Phil Hogan rekening houdt met een resem aanbevelingen uit het verleden, zoals het meer resultaatgericht maken van de steun. Subsidiariteit is een sleutelelement in Hogan zijn aanpak. Nog meer dan in het verleden krijgen de lidstaten de vrijheid om het uitgezette beleidskader in te vullen. Dit kan maar een succes worden volgens de Rekenkamer indien de maatregelen uit de plannen die de lidstaten voor goedkeuring overmaken aan de Commissie wetenschappelijk en statistisch goed onderbouwd zijn. Ze moeten afgestemd zijn op de EU-doelstellingen en onderworpen worden aan evaluatie en controle.

Meer info: Europese Rekenkamer

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via