nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.05.2018 Rentabiliteit vleesvee zwaar onder druk

Vleesveehouders blijven het zeer moeilijk hebben. “Terwijl de rentabiliteit de voorbije twee à drie jaar al ondermaats was, hebben het aanhoudend dalende rundvleesverbruik en de recente Veviba-crisis nog meer druk gezet op de prijzen van dikbilstieren en -koeien”, zegt Boerenbond. Door deze slechte rentabiliteit beslissen heel wat vleesveehouders om hun rundvleesproductie af te bouwen of volledig stop te zetten.

De vleesveebarometer is een weerspiegeling van de rentabiliteit voor een gemiddeld zoogveebedrijf, met afmest van eigen stieren en koeien. In het eerste kwartaal van 2018 is deze barometer verder weggezakt tot 63 procent van de referentieperiode, dat is de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar. De prijzen van dikbilstieren en -koeien bleven begin 2018 onder druk staan en waren gemiddeld laag - 4,75 à 4,85 euro per kilo geslacht gewicht. Terwijl de voederkosten in het eerste kwartaal relatief stabiel bleven, stegen de strokosten de laatste maanden sterk. “De rentabiliteit op de vleesveebedrijven is dan ook structureel ondermaats”, legt Boerenbond uit. “Niet alleen is ze weggezakt tot het laagste niveau van de voorbije 10 jaar, maar deze periode met een slechte rentabiliteit houdt ook lang aan. Dit zet heel wat vleesveehouders ertoe aan om hun rundvleesproductie af te bouwen of stop te zetten.”

Uit de evolutie van de GfK-cijfers blijkt dat het thuisverbruik van rundvlees in 2017 verder gedaald is tot 4,3 kg per persoon, een daling van vijf procent. “De negatieve berichtgeving rond rundvlees en de beelden over dierenwelzijn in de slachthuizen hebben er zeker niet aan bijgedragen om deze dalende trend om te buigen”, verzucht Boerenbond. “Toch blijkt dat weinig gezinnen volledig afhaken. In de meeste gezinnen blijft men vlees eten, alleen minder vaak.” Dat valt onder meer op te maken uit het stabiele aandeel van hamburgers en biefstuk. Het aandeel van tournedos/chateaubriand groeit zelfs lichtjes, voornamelijk dankzij de verkoop in de hard discount. “Inzetten op een positief verhaal over Belgisch rundvlees, met correcte cijfers over zijn klimaatimpact en duurzaamheid blijft noodzakelijk om deze dalende trend op termijn om te buigen”, klinkt het bij Boerenbond.

Transparantie in de keten is volgens Boerenbond cruciaal. “Het stof na de Veviba-crisis is grotendeels gaan liggen, maar we moeten blijven hameren op meer transparantie in de rundvleesketen. Stap voor stap worden er vorderingen gemaakt op het vlak van transparantie. De Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (IVB) werkt bijvoorbeeld aan de praktische implementatie van de afspraken uit het interprofessioneel akkoord, na de zomer zal dat concreet worden voor de vleesveehouders en de slachthuizen. Heel wat vleesveehouders willen begrijpelijkerwijze sneller stappen zetten op het vlak van deze cruciale punten inzake transparantie, maar de realiteit leert ons dat we alleen via een interprofessionele discussie hierrond stap voor stap vooruitgang kunnen boeken”, besluit Boerenbond.
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VeeteeltVlees

Volg VILT ook via