nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.07.2019 Resten van antibiotica opsporen gaat makkelijker

ILVO en UGent hebben een analysemethode voor antibioticaresiduen in melk- en vleesmatrices op punt gesteld die sneller, goedkoper, en minstens even makkelijk en betrouwbaar is dan wat al bestaat. In zijn doctoraatsstudie daarover boekte ILVO-onderzoeker Geert Van Royen vooral opmerkelijke resultaten in de fase van de opzuivering. “Dit is een goede opstap naar een antibioticasensor, die alle analysefasen in één beweging uitvoert en die concentraties aan rest-antibiotica meteen weergeeft”, zegt hij.

Het kenniscentrum AMCRA wees recent op de samenhang van reductie van antibioticagebruik en antibioticaresistentie. Men ziet daar dat de daling in het dierlijk gebruik van de bewuste cruciaal belangrijke antibiotica sinds 2011 gepaard gaat met een vermindering van het voorkomen van antibioticaresistentie. Terwijl de resistentie tegen antibiotica die frequent dierlijk gebruikt wordt op hetzelfde niveau blijft sinds 2011. Nu iedereen de noodzaak aanvoelt om het antibioticagebruik bij mensen en dier verder te reduceren, is het belangrijk om krachtige en zeer betaalbare meetinstrumenten te kunnen inzetten.

ILVO-onderzoeker Geert Van Royen zette alvast een eerste stap in die richting. Tijdens zijn doctoraat stelde hij een analysemethode voor antibioticaresiduen in melk- en vleesmatrices op punt. “Er bestaan wel al methodes met dezelfde gevoeligheid en specificiteit, maar die zijn veel duurder en nemen maanden in beslag, terwijl onze analysemethode slechts een paar uur nodig heeft om antibioticaresiduen te detecteren”, zegt hij. Op die manier kunnen de onderzoekers snel nagaan of de wettelijk bepaalde maximum residulimieten niet worden overgeschreden.

Geert Van Royen denkt alvast verder. “Als we de opzuivering én de detectie op hetzelfde toestelletje kunnen plaatsen, bijvoorbeeld in een sensor, dan kan de aanwezige concentratie meteen bepaald worden. Maar of dat mogelijk is, zal moeten blijken uit vervolgonderzoek.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via