nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.08.2017 "Resultaat nieuwe vennootschapsbelasting afwachten"

Of de verlaging van de vennootschapsbelasting, één van de paradepaardjes uit het zomerakkoord van de federale regering, ook effectief beter uitvalt voor landbouwbedrijven valt nog af te wachten. Dat schrijft Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker in ledenmagazine Boer&Tuinder. Verder stipt ze de verlaging van de opzegtermijn, de halvering van de carensmaand voor zelfstandigen en de verlaging van de sociale bijdragen voor startende zelfstandigen aan als positieve punten. 

Net voor het zomerreces toverde premier Michel een politiek akkoord uit zijn hoed waarin en heleboel fiscale gunstmaatregelen vervat zitten. Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker verwelkomt de voorziene verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s naar 20 procent, al plaatst ze daar meteen ook een kritische kanttekening bij. “We wachten eerst een grondige analyse af van de compenserende maatregelen zoals het afschaffen van aftrekken om na te gaan of de rekening in de praktijk effectief beter zal uitvallen voor land- en tuinbouwbedrijven.

Daarnaast haalt De Becker ook verschillende andere elementen uit het akkoord naar voor. “Ook belangrijk is de verlaging van de opzegtermijn naar één week tijdens de eerste drie maanden van tewerkstelling”, aldus De Becker. “Dit komt eigenlijk neer op een herinvoering van een proefperiode. Het is een maatregel die we in de Groep van Tien overeengekomen waren, maar waar de vakbonden op terug gekomen zijn. Ook de halvering van de carensmaand voor zelfstandigen die ziek worden of een arbeidsongeval krijgen, is positief. Ten slotte is ook de verlaging van de sociale bijdragen voor startende zelfstandigen in de eerste twee jaar van hun activiteit toe te juichen.”

Minder positief is De Becker over het feit dat de carry forward en de aanpassing van het btw-tarief voor tuinaanleg, waarover volgens De Becker nochtans politieke eensgezindheid bestaat, niet in het akkoord meegenomen zijn. De Becker laat haar licht ook schijnen over de nieuwe Waalse regering. “De samenstelling van de nieuwe Waalse regering wordt door sommigen schamper en neerbuigend omschreven als een regering van vijftigers en landbouwers, alsof daar iets mis mee zou zijn”, aldus De Becker. “Die keuze voor het platteland kan tellen als signaal. Wat mij betreft mag men in Wallonië dus best trots zijn op de nieuwe regering. Ook onze Waalse collega’s kijken er op dezelfde manier naar. De nieuwe regering is ook voor hen en voor de Waalse boeren een goede zaak.”

De Boerenbond-voorzitter bedankt tenslotte ook Willy Borsus die afscheid nam van zijn ministeriële landbouwbevoegdheden en voortaan minister-president van de Waalse regering is. “Ik gun het hem en de Waalse land- en tuinbouwers van harte, maar het is wel jammer dat hij het federale beleidsniveau verlaat”, aldus De Becker. “Ik houd eraan Willy Borsus te danken voor de bijzonder positieve en constructieve samenwerking in de voorbije drie jaar. Hij stond steeds open voor dialoog en overleg en heeft vanuit het federale beleidsniveau onze sector maximaal ondersteund in verschillende moeilijke dossiers én dat in een zeer moeilijke crisisperiode. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van het Ketenoverleg.”

Voor zijn opvolger, Denis Ducarme, heeft De Becker al meteen een takenlijstje klaar. “Want het werk op federaal niveau is zeker niet af”, zo zegt De Becker. “Heel wat dossiers wachten op verdere behandeling. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de carry forward, de aanpassing van het besluit over de registratie van biociden, de discussie over de sanitaire fondsen, het sociaal statuut van de zelfstandige, het statuut van de meewerkende echtgenoot enzovoort. De nieuwe federale minister van Landbouw kan alvast rekenen op onze constructieve inbreng.” 

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via