nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.01.2018 "Retail forceert veel verbetering inzake dierenwelzijn"

Binnen Europa is Vlaanderen één van de voortrekkers inzake dierenwelzijn, en trekken we samen met bijvoorbeeld Nederland en Zweden aan de kar nu de Europese Commissie zuinig is met nieuwe beleidsinitiatieven. Dat vernam VILT bij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Naast een inspectieteam bestaat de dienst ook uit ambtenaren die beleidswerk doen. Eric Van Tilburgh, teamhoofd beleid, constateert dat een verbetering van het dierenwelzijn in de veeteelt inderdaad initieel van de wetgever komt, maar de rol van de retail hierin steeds belangrijker wordt.

In een uitgebreid interview met VILT, dat je hier kan nalezen, was er maar één vraag waarvoor de medewerkers van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn geen zeker antwoord konden formuleren. Waar staan we over 20 jaar op vlak van dierenwelzijn? In die tijdspanne kan er veel veranderen, weet teamhoofd beleid Eric Van Tilburgh uit ervaring. “Hoe een vaart het loopt, valt ons op bij de herziening van oude wetgeving. Wat gaat er belangrijk zijn over 20 jaar? Ik durf het niet meteen zeggen. Mogelijk wordt het warmere klimaat een factor om rekening mee te houden bij het garanderen van het dierenwelzijn.”

Waar Van Tilburgh niet aan twijfelt, is dat de retail een grote motor van verandering is en blijft. Denk bijvoorbeeld aan de beslissing van supermarkten om geen kooi-eieren meer te verkopen voor verse consumptie. “Als het kooi-ei ook voor verwerking onder druk komt te staan, dan gaat het uit de markt zonder dat boer of wetgever daar hun zeg in hebben gehad. Indien supermarkten passief zouden toekijken, dan betwijfel ik of we op het vlak van dierenwelzijn buiten de regelgeving veel vooruitgang zouden boeken. Je blijft dan botsen op de dualiteit tussen de burger die in enquêtes aangeeft dat hij dierenwelzijn belangrijk vindt, maar die houding niet doortrekt in zijn aankoopgedrag als consument. Nu wordt de consument op een voor het dierenwelzijn gunstige manier in zijn aankoopgedrag geleid door de retail.”

Het lot van landbouwdieren ligt dus voor een groot stuk in handen van de retail, “maar ook bij de producenten want je ziet dat sectororganisaties zelf de vlucht vooruit kiezen”. Eric Van Tilburgh geeft het voorbeeld van de konijnenhouderij die uitgedaagd werd door GAIA en vervolgens voor parkhuisvesting koos zodat de dierenrechtenorganisatie een bondgenoot in plaats van tegenstander werd. En wat mogen we verwachten van de wetgever op vlak van dierenwelzijn? “Idealiter loopt wetgeving ietsje voorop, maar de hoge maatschappelijke verwachtingen inzake dierenwelzijn zijn bijzonder moeilijk te verzoenen met de wens van zo goedkoop mogelijke voeding.”

Meer weten? Lees geVILT ‘Vlaanderen is binnen Europa één van de voortrekkers inzake dierenwelzijn’.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: GAIA

Volg VILT ook via