nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.06.2018 "Retail op de rem tegen wet eerlijke handelspraktijken"

Federaal Landbouwminister Denis Ducarme staat open voor wetgevende initiatieven die eerlijke handelspraktijken helpen garanderen of deels afdwingbaar maken. Die goodwill kan op goedkeuring rekenen van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), dat zich desondanks stoort aan het gebrek aan eensgezindheid binnen het Ketenoverleg over de demarche van Ducarme. “Opnieuw wordt vanuit de retailsector vol op de rem gestaan onder het mom van concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse retailers”, zo klinkt het misnoegd. 

Binnen de Europese instellingen is de voorbije jaren flink nagedacht over het goed en eerlijk functioneren van de keten en hoe gerichte ingrepen die werking kunnen verbeteren. Ook in het Ketenoverleg is daar intussen flink over gediscussieerd. Aan de bestaansreden van dat Ketenoverleg wil ABS niet torsen: “Wij zijn steeds rond de tafel gebleven vanuit de overtuiging dat je met breed overleg veel kan bereiken dat uiteindelijk ten goede zou moeten komen aan de belangrijkste schakel in de voedingsketen, wij land- en tuinbouwers dus”.

Wel toont ABS zich gefrustreerd over hoe het debat over oneerlijke handelspraktijken in het Ketenoverleg verloopt. “Buiten België zien we dat de overheid in verschillende landen al voorziet in een officieel bevoegde autoriteit die kan tussenkomen wanneer overleg en dialoog tussen partijen op niets uitdraait”, zo klinkt het bij voorzitter Hendrik Vandamme. “Uit een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke van het Europees Ketenoverleg bleek dat zo’n systeem écht vruchten afwerpt en wat meer ademruimte geeft aan de primaire sector.”

“Om in te gaan op onze vraag voor omzetting van het Europese voorstel hieromtrent in Belgische wetgeving is men vandaag bezig met voorstellen om het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen aan te passen”, zo weet Vandamme. “Daarmee wil de minister (en de regering) een algemeen wettelijk kader invoeren dat de bescherming van het evenwicht tussen ondernemingen garandeert door hun rechten en concurrentiepositie te versterken.”

“Dat op zich is lovenswaardig en draagt onze steun weg”, aldus Vandamme. “Maar opnieuw wordt vanuit de retailsector vol op de rem gestaan onder het mom van concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse retailers. Een drogreden om niets te moeten inboeten aan marktmacht is het. Niets meer, niets minder. De jaarresultaten van de grootste retailer van het land tonen deze week aan dat er weinig kommer en kwel is in die schakel van de keten. Bij de primaire sector daarentegen komt het er nog steeds op aan keihard te werken om een paar euro te verdienen.” 

Bron: Drietand

Volg VILT ook via