nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.07.2019 Retroactiviteit is de angel in H3-vergoedingsregeling

De voorbije weken was het stil rond de schade in de pluimveesector door laagpathogene vogelgriep van het type H3. Na lang aarzelen had Europees landbouwcommissaris Phil Hogan medio juni het licht op groen gezet voor het vergoeden van bedrijven die hun stallen leegmaken. De sector is vragende partij voor een gecoördineerde ruiming omdat het aantal besmette bedrijven – 83 ondertussen – blijft oplopen. “Er moet iets gebeuren, zoveel is duidelijk”, getuigt een Oost-Vlaamse pluimveehouder die gespaard bleef maar zijn erf amper durft verlaten. De onzekerheid voor ziektevrije en getroffen bedrijven duurt voort want, zo meldt Boerenbond, het is nog altijd wachten op het ministerieel besluit dat het FAVV met de coördinatie van de ruiming belast. Het grootste pijnpunt in het overleg tussen landbouworganisaties en autoriteiten is dat bedrijven die al geruimd hebben niet voor vergoeding in aanmerking zouden komen. “Dat zou irreëel zijn”, dixit de Landsbond.

Tot juni moest de pluimveesector wachten op het fiat van Europa voor een nationale steunregeling voor pluimveebedrijven die hun stallen ruimen na een besmetting met het H3-virus. Ondanks het laagpathogene karakter van de H3-virusstam geraakten dit voorjaar steeds meer bedrijven besmet en is de economische schade overal groot. Het sterftecijfer in de stallen loopt hoog op en kippen leggen geen eieren meer. Een eventueel herstel van de ziekte is onvolledig want het eilegapparaat van de hennen blijkt dan aangetast. De dieren leggen misvormde eieren of worden opnieuw ziek omdat de eidooier hapert en ontstekingen veroorzaakt. Zowel naar dierenwelzijn als naar productie toe heeft het langer aanhouden van de dieren in die omstandigheden weinig zin.

Omdat het op grote schaal ruimen van stallen nodig leek, drongen de landbouworganisaties aan op een vergoeding van de getroffen pluimveehouders. Dat bleek minder eenvoudig dan eerst gedacht. Er mag dan wel een solidariteitsfonds bestaan, vanwege het laagpathogene karakter van de vogelgriep kon de sector er volgens Europa geen beroep op doen. Na een overleg met federaal landbouwminister Denis Ducarme en zijn Vlaamse collega Koen Van den Heuvel paste EU-commissaris Hogan zijn zienswijze aan. De persmededeling waarmee Ducarme en Van den Heuvel dat bekendmaakten, vermeldde ook dat de praktische modaliteiten van de vergoedingsregeling “zo snel mogelijk” zouden worden vastgelegd. Ondertussen zijn we juli en lijkt dat veel voeten in de aarde te hebben.

Voor pluimveehouders is de lange periode van onzekerheid zenuwslopend. De bioveiligheidsmaatregelen die pluimveehouders toepassen om hun bedrijf ziektevrij te houden, nemen haast absurde vormen aan. “In het besmette gebied woont naaste familie, maar die durf ik al wekenlang niet meer te bezoeken. Ik sluit me op mijn bedrijf op, en veel verder dan een rit over en weer naar de winkel wagen mijn gezin en ik ons niet buiten”, vertelt een pluimveehouder uit Deinze (Oost-Vlaanderen). Hoewel in West- en Oost-Vlaanderen op de details inzake bioveiligheid gelet wordt, heeft het H3-virus daar een 80-tal bedrijven besmet.

In het belang van de sector en het welzijn van hun dieren hebben getroffen pluimveehouders vaak op eigen houtje besloten om de kippen vervroegd af te voeren. Zoals het er nu voor staat, dreigen zij geen aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. “De retroactiviteit kan volgens de minister op basis van het advies van de Europese administratie niet worden ingeroepen”, verduidelijkt Boerenbond op zijn website. Er lopen opnieuw besprekingen met Europa om te vermijden dat pluimveehouders hierdoor in de kou blijven staan. Dit vertraagt de publicatie van het ministerieel besluit dat de coördinatie van de ruiming aan het Voedselagentschap toevertrouwt.

De Landsbond spreekt van “een mokerslag in het gezicht van alle pluimveehouders die de ernst van dit virus inzagen en ter goede trouwe en ter bescherming van de sector op eigen initiatief geruimd hebben”. Voor de retroactiviteit van de vergoedingsregeling zal de Landsbond blijven ijveren zodat deze producenten niet aan hun lot worden overgelaten. “Bovendien”, zegt Landsbond-adviseur Martijn Chombaere, “ zou het uitblijven van de terugwerkende kracht een heel ernstig precedent scheppen voor toekomstige niet gereglementeerde dierziektes in de gehele EU waarbij de diergezondheid en/of het welzijn ernstig in het gedrang komt, en niemand meer zijn verantwoordelijkheid zou durven nemen”.

Bij Boerenbond is ongeduld over het uitblijven van een gecoördineerde bestrijding merkbaar, maar overheerst de bezorgdheid dat getroffen pluimveehouders uit de boot vallen voor vergoeding. “Zonder retroactiviteit in de vergoedingsregeling straf je pluimveehouders die in het belang van hun collega’s de ziekteverspreiding ingedamd hebben door de eigen stallen te ruimen”, legt Boerenbond-adviseur Wouter Wytynck uit. Bovendien zouden zij niet alleen een vergoeding door het Sanitair Fonds (dat de pluimveehouders zelf spijzen met solidariteitsbijdragen, nvdr.) mislopen, maar ook de leegstandvergoeding die de Vlaamse overheid in het vooruitzicht stelt.

Door de vrijwillige ruimingen en de genomen bioveiligheidsmaatregelen kon virusverspreiding naar andere regio’s tot dusver vermeden worden. Het aantal nieuwe besmettingen daalt ook, maar dat komt volgens Boerenbond omdat de meeste leghennen- en vermeerderingsbedrijven in de besmette zone ondertussen getroffen zijn. De Landsbond waarschuwt voor het virus steeds virulenter worden van het H3-virus. Klinische symptomen worden ondertussen ook waargenomen bij braadkippen en opfokkoppels.

Bron: Boerenbond.be / Pluimvee.be / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via