nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.09.2014 "Risico op superheffing niet weg door Ruslandcrisis"

De zuivelcoöperatie Milcobel stelt dat een superheffing dit melkjaar voor de melkveehouders extra hard kan aankomen nu de melkprijs sterk onder druk staat door de Russische importban op Europese landbouwproducten. “Zoals het er nu naar uitziet, stevenen we af op een overschrijding van het melkquotum. Je zou denken dat een prijsdaling het enthousiasme om te melken zal temperen, maar vaak zien we een aantal maanden de omgekeerde beweging. De melkveehouders proberen hun inkomen op peil te houden door tijdelijk meer te melken”, zegt Eddy Leloup, directeur Coöperatiezaken van Milcobel.

Vorig melkjaar kon België een superheffing nipt vermijden. De onderschrijding van het quotum bedroeg slechts 0,05 procent of zo’n 1,6 miljoen liter. “Je moet goed beseffen dat we maar een twintigste van een procent onder ons quotum zijn gebleven”, voegt Eddy de Mûelenaere, CEO van Milcobel daar aan toe. Volgens hem kunnen we op basis van de eerste maanden van het nieuwe melkjaar een productiestijging van drie tot vier procent verwachten in vergelijking met het melkjaar dat liep van 1 april 2013 tot 31 maart 2014.

In dit laatste jaar waarin het quotum van kracht is, stevenen we dus bijna zeker af op een superheffing. “Tenzij er drastisch gecorrigeerd wordt”, klinkt het. In dat opzicht lijkt de daling van de melkprijs als gevolg van de Ruslandcrisis voor een stimulans te kunnen zorgen om de melkveehouders te temperen in hun enthousiasme om te melken. Maar bij Milcobel weet men dat dit niet altijd het geval is. In het verleden bleek dat bij een dalende melkprijs de melkveehouders juist tijdelijk meer gaan melken omdat hun inkomen zo op peil lijkt te blijven. Enkel wanneer de lage melkprijs blijft aanhouden, wordt er ook effectief minder gemolken, zo blijkt.

Volgens de zuivelcoöperatie is het dus niet zo dat de importban van Rusland het risico voor een superheffing zomaar wegneemt. “Bovendien moeten melkveehouders goed beseffen dat een overschrijding economisch gezien veel zwaarder doorweegt wanneer de melkprijs laag is. Melkveehouders die fors boven hun quotum melken, maar in het verleden geen spaarpotje hebben aangelegd of hun risico niet ingedekt hebben, kunnen in grote problemen terechtkomen”, vreest de CEO van Milcobel.

Eddy de Mûelenaere is van mening dat ook het afgelopen melkjaar voor sommige bedrijven een ramp nipt is vermeden. Toen hebben bijna 4.000 melkveehouders boven hun quotum gemolken, samen goed voor bijna 216 miljoen liter melk teveel. De gemiddelde overschrijding bedroeg zo’n 65.000 liter per bedrijf. “Met die kanttekening dat er enorme variatie was tussen bedrijven. Sommigen gingen maar 10.000 liter boven hun quotum, terwijl andere melkveehouders een getal van zeven cijfers boven hun quotum hebben gemolken”, weten ze bij Milcobel. Stel dat het quotum toch was overschreden, dan moesten die 4.000 individuele melkveehouders afgelopen melkjaar samen 130 tot 140 miljoen euro ophoesten. Dat is gemiddeld zo’n 35.000 euro per bedrijf.

Sommige boeren verwachten dat de verwerker een rol gaat spelen in het temperen van de melkaanvoer eenmaal deze boven quotum gaat, maar wettelijk gezien is er volgens Milcobel geen enkele ruimte. “Elke liter melk die het melkveebedrijf verlaat, is gelijk aan een geproduceerde liter in de ogen van Europa, of hij nu op de markt wordt gebracht of niet. De wetgeving laat geen ruimte voor een andere interpretatie. Als ophaler van de melk kunnen wij dus niets doen. Het is aan elke individuele leveraar om zijn voorzorgen te nemen en aan risicobeheer te doen”, besluit de Mûelenaere.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Milcobel

Volg VILT ook via