nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.11.2018 Rolmodellen kunnen vrouwelijke ondernemers ondersteunen

Uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijkt dat het aantal vrouwelijke ondernemers is gestegen, maar dat het aantal startende vrouwelijke ondernemers is gedaald van 36 naar 34 procent. Naast problemen met de combinatie tussen arbeid en gezin, zijn er ook problemen met de financiering en de toegang tot vorming en begeleiding. Bovendien zou één op vier vrouwelijke ondernemers het ondernemerschap afraden. “Laat ons met sterke vrouwelijke rolmodellen werken”, suggereert Vlaams volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V). “Dat kan elkaar versterken.” Zuivelcoöperatie Milcobel heeft dat goed begrepen en organiseert nu vrijdag een Women’s Day.

Vrouwen en ondernemen, het blijkt niet altijd een eenvoudige combinatie. Ondanks het stijgend aantal startende ondernemers in Vlaanderen, daalt het aantal vrouwen die de sprong naar het ondernemerschap wagen. “Als een kwart van de vrouwelijke ondernemers zeggen dat ze het niemand zouden aanraden om te ondernemen, dan kan dat verband houden met de risico’s, maar dat is voor elke ondernemer zo”, reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “Maar bij vrouwelijk ondernemerschap komen de combinatie arbeid-gezin, kinderopvang en kinderzorg daarbovenop. Dat zijn dus legitieme vragen die moeten worden bekeken.”

Een voorstel dat tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd geopperd, is het naar voor schuiven van vrouwelijke rolmodellen. “Vrouwelijke ondernemers denken altijd dat ze alles perfect moeten doen: thuis en in het bedrijf”, reageert volksvertegenwoordiger Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld). “Misschien moeten ze ook weleens leren loslaten. Die overtuiging kan alleen maar worden bijgebracht door vrouwelijke ondernemers met een positief verhaal, een realistisch verhaal. Ze moeten vooral vertellen hoe zij het doen.”

Sterke vrouwelijke ondernemers, die vind je natuurlijk ook in de landbouw. Zuivelcoöperatie Milcobel zet zijn vrouwelijke leden extra in de bloemetjes tijdens hun eerste Women’s Day. “Vrouwen op en rond het melkveebedrijf hebben hun eigen kijk op het bedrijf, de evolutie in de sector en de samenwerking met de zuivelcoöperatie”, zegt woordvoerder bij Milcobel Eddy Leloup. “Bovendien managen ze niet alleen hun bedrijf, maar ook hun gezin. De unieke inbreng en ervaring van de vrouwen op en rond de melkveebedrijven zorgt voor meer diversiteit rond de tafel van de verschillende bestuursorganen van de coöperatie.” Van sterke rolmodellen gesproken.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Els Vanneste

Volg VILT ook via