nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.05.2019 Ruim 55.600 hectare aardappelen geplant in Vlaanderen

De Vlaamse landbouwers hebben dit jaar opnieuw meer aardappelen geplant waardoor het totale aardappelareaal, ruim 55.600 hectare, een absoluut record bereikt. Het areaal suikerbieten daalt dan weer met 8,6 procent tot zo’n 18.900 hectare. Bij de voedergewassen valt een stijging te noteren van het areaal grasklaver, granen en voederbieten, terwijl het areaal maïs erop achteruitgaat. Zowel de totale oppervlakte die gebruikt wordt voor fruitteelt, groenteteelt en sierteelt gaat lichtjes achteruit. Dat zegt het Departement Landbouw en Visserij op basis van voorlopige cijfers van de verzamelaanvraag 2019.

Terwijl het areaal pootaardappelen maar heel lichtjes stijgt van 1.460 naar 1.477 hectare (+1,16%) tonen de cijfers terug een forse stijging van het areaal consumptieaardappelen. Dat gaat van 49.954 hectare in 2018 naar 54.165 hectare dit jaar of een stijging van 8,4 procent op één jaar tijd. “Met dit areaal komen we echt wel aan ons plafond”, zegt Romain Cools van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking. Samen met de hectaren in Wallonië zou het Belgische areaal dit jaar uitkomen in de buurt van 100.000 hectare. Dat wordt voor ons land gezien als het maximum aangezien aardappelen maar om de vier jaar op hetzelfde perceel mogen geplant worden.

Volgens Cools worden er vooral fors meer vroege aardappelen geteeld. “Er is heel veel vraag vanuit de industrie naar aardappelen, als gevolg van de mislukte aardappeloogst na de extreem droge zomer van vorig jaar. Het gros is bestemd voor de diepvriesindustrie, maar ook vanuit de aardappelchipsindustrie is er erg veel vraag naar aardappelen. Dit bewijst het belang van de Belgische aardappelindustrie, de snelste groeier in de agrovoedingssector", aldus nog Cools. Die industrie rijgt al geruime tijd de records aan elkaar. Vorig jaar werd in ons land voor het eerst meer dan vijf miljoen ton aardappelen verwerkt, waar dat in 1990 maar zo’n 500.000 ton was.

Het areaal suikerbieten, die net als aardappelen voor de industrie bestemd zijn, maakt een omgekeerde beweging. De totale oppervlakte in Vlaanderen daalt met 8,6 procent tot 18.811 hectare. Nadat in 2017 de Europese suikermarkt geliberaliseerd werd, zijn de suikerbiettelers blootgesteld aan de sterk volatiele wereldmarktprijs van suiker. Ook de onderhandelingen die de telers met de fabrieken in België voerden over de bietprijs, verliepen heel moeizaam. Begin 2017 moesten er zelfs bemiddelaars worden ingeschakeld om een aanhoudend dispuut tussen de Tiense Suikerraffinaderij en haar telers over de bietprijs op te lossen.

Qua voedergewassen zien we dat het areaal grasklaver sterk toeneemt. Het stijgt op één jaar tijd met 15,7 procent tot 17.279 hectare. Ook het areaal voederbieten zet zijn opmars in Vlaanderen verder van 3.436 naar 3.525 hectare (+2,59%). Het totale graanareaal neemt verder toe met in totaal 5,78 procent. Al is er wel een duidelijk verschil waar te nemen tussen de winter- en zomergranen. Het areaal wintergerst en wintertarwe neemt respectievelijk toe met 11,8 en 4,7 procent terwijl het areaal zomergraan afneemt met 26,5 procent (zomergerst) en 10,9 procent (zomertarwe). Maïs verliest dan weer terrein op de Vlaamse akkers. Het areaal korrelmaïs daalt met 9,4 procent tot 45.600 hectare en bij silomaïs gaat het om een afname van 2,7 procent tot 127.268 hectare.

Het areaal dat voor fruitteelt wordt gebruikt, daalt licht (-1,03%). Vooral het areaal aardbeien loopt sterk terug, met 8,5 procent, tot 1.184 hectare. Ook de oppervlakte appelboomgaarden neemt af met 3,6 procent tot 5.216 hectare. Het Vlaamse perenareaal bedraagt in 2019 9.444 hectare, zo’n 1,2 procent meer dan in 2018. Bij de vollegrondsgroenten zien we ook een lichte daling van het areaal in de verzamelaanvraag. Het daalt met 1,2 procent tot 32.432 hectare. Spruitkolen (+12%) en prei (5,1%) doen het zeer goed, terwijl het bonenareaal sterk achteruitgaat (-22,6%). Ook het areaal bloemkool (-7%), erwten (-3,5%) en wortel (-3,2%) loopt terug. Daarnaast zien we dat de oppervlakte die gebruikt wordt voor sierteelt eveneens terugloopt. Het gaat om een daling van 3,6 procent tot 5.690 hectare.

Meer informatie: Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via