nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.08.2018 Rundveehouder kan groenbedekker telen als ruwvoeder

De aanhoudende droogte heeft geleid tot een tekort aan ruwvoeder op rundveebedrijven. De groenbedekkers die een landbouwer moet zaaien na de hoofdteelt kunnen echter helpen om dit tekort te ondervangen. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden laat het Departement Landbouw en Visserij weten dat er soepelere voorwaarden gelden voor de samenstelling van het mengsel wanneer landbouwers de groenbedekker als ruwvoeder willen gebruiken. Dat laat hen toe om te kiezen voor een (gras)groenbedekker die snel groeit en een hoge voedingswaarde heeft.

Een deel van hun akkerland moeten landbouwers inrichten als ‘ecologisch aandachtsgebied’ om aan de vergroening van het Europees landbouwbeleid mee te werken. Veel Vlaamse landbouwers vullen die voorwaarde in door een mengsel van groenbedekkers te zaaien na de oogst van een hoofdteelt zoals graan of vroege aardappelen. In een normaal jaar worden die groenbedekkers in de eerste plaats geteeld om de bodem te verbeteren. Dit jaar zouden ze een uitkomst kunnen bieden voor het ruwvoedertekort op rundveebedrijven. Het Departement Landbouw en Visserij maakt duidelijk dat de Vlaamse overheid daarbij een handje helpt door een afwijking toe te staan op de minimale zaaidichtheid (50/50) van minstens twee gewassen uit het mengsel.

Het volstaat dat de zaaidichtheid van het tweede gewas in het mengsel minstens 10 procent bedraagt van de aangegeven minimale zaaidichtheid. “Opgelet”, zo voegt het Departement Landbouw en Visserij er meteen aan toe, “deze afwijking op de te respecteren zaaidichtheid is enkel van toepassing op groenbedekkers die in aanmerking komen voor ruwvoerderwinning.” Mits de graszode intact blijft, doet het maaien van het gras geen afbreuk aan de functies die zo’n groenbedekker dient te vervullen in het kader van de vergroening. Door de hergroei van het gras blijft de bodembedekking en de opname van nutriënten uit het bodemprofiel immers verzekerd.

Op de lijst van toegelaten groenbedekkers staan verschillende grassoorten, ook Italiaans en Engels raaigras dat de koeien graag lusten. Een hoog aandeel Italiaans raaigras in het mengsel lijkt een aantrekkelijke keuze voor rundveehouders omdat het een snel groeiende grassoort is. Wie nu zaait, en getrakteerd wordt op voldoende neerslag na de zaai, kan voor de winter nog een broodnodige grassnede maaien. Bij het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) hopen ze daar echt op want met de maïsoogst staat het er nog slechter voor dan eerst gevreesd. “Wie nu gras wil zaaien, zal op veel percelen droge grond boven ploegen of moeten vaststellen dat de bodem nog steeds bikkelhard is”, legt Gert Van de Ven (LCV) uit dat meer regen meer dan welkom is.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via