nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.05.2018 SALV is adviesverlener met impact

Via de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) laten 19 organisaties hun licht schijnen over het landbouwbeleid en zorgen ze er via gezamenlijke adviezen voor dat het beleid zo veel mogelijk gedragen wordt door het middenveld. Dat resulteerde vorig jaar in negen adviezen met een “grote impact” op het beleidsproces en drie met een “matige impact”. Zelf blikt de SALV onder meer tevreden terug op een studieopdracht over het landbouwinkomen en de uitgebreide adviesvoorbereiding over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

In een mooi vormgegeven jaarverslag blikt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) terug op haar activiteiten in 2017. In totaal formuleerde de SALV vorig jaar 15 adviezen. Uit het jaarverslag leren we dat negen van die adviezen een “grote impact” hadden op het beleidsproces, drie een “matige impact”, één “(bijna) geen impact” en bij twee is er nog geen zicht op het beleidsproces. Elf adviezen gingen vorig jaar over landbouw, vier over landbouw en visserij.

Om een gefundeerd advies te kunnen over het GLB organiseerde de SALV verschillende ad-hocwerkcommissies waarbij experten de leden van de SALV de nodige kennis bijbrachten om deel te nemen aan het adviesproces. Verder bracht de raad samen met de Minaraad een advies uit over duurzaam pesticidengebruik en werd een globale visietekst opgemaakt voor de Vlaamse visserij in 2030. Ook een symposium over de toekomst van het GLB waar onder meer EU-topambtenaar Tassos Haniotis kwam spreken, ging niet onopgemerkt voorbij.

Bekijk en lees het volledige jaarverslag hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via