nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.06.2019 SALV verkent innovatieve ketens aan zee

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht afgelopen vrijdag zijn netwerk samen in Oostende om het potentieel van innovatieve ketens aan zee te verkennen. De adviesraad werd ontvangen door de Vlaamse Visveiling en culinair belevingscentrum De Cierk die in Oostende een maritieme cluster willen uitbouwen. “Met dit bezoek wilden we de kracht van samenwerking en innovatie voor de Vlaamse landbouw en visserij centraal plaatsen”, legt Hendrik Vandamme, voorzitter van SALV, uit.

In de SALV laten 19 ledenorganisaties uit het brede middenveld in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het landbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. In 2018 bracht de raad in totaal 23 adviezen uit, werd een rapport gepubliceerd over klimaatslimme landbouw en kwam er een jubileumboek naar aanleiding van de tiende verjaardag van de SALV. “Daarmee was het een zeer productief jaar voor onze adviesraad”, blikte secretaris Koen Carels terug tijdens het netwerkevent in Oostende waarop een 70-tal sleutelfiguren uit de landbouw- en visserijsector aanwezig waren.

Binnen de SALV buigt de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) zich over de dossiers inzake visserij en maritiem beleid. De organisaties uit de visserijsector tonen de beleidsmakers de bakens waarbinnen de duurzame toekomst van de visserij kan worden uitgetekend. Dat blijkt recent nog uit de Prioriteitennota Visserij 2019-2024 en het advies over het Vlaams visserijprogramma 2021-2027. “De TWV bouwt mee aan de toekomst van de visserij, en schenkt daarbij aandacht aan elke vorm van innovatie binnen de hele sector. Die brede belangstelling brengt ons vandaag naar twee bedrijven die elk volgens een eigen strategie en positionering in de visserijcluster zuurstof geven aan die toekomst”, aldus Emiel Brouckaert, voorzitter van TWV.

De gekozen locatie voor het netwerkevent illustreert volgens de SALV de kracht van innovatie en samenwerking in de visserij- én landbouwsector. Op Oosteroever legt de Vlaamse Visveiling de laatste hand aan de renovatie en uitbreiding van de vismijn. “Naast een hogere efficiëntie mikken we met deze investeringen ook op kwaliteit. Met de moderne koelinfrastructuur zal de kwaliteit van de visproducten verder toenemen”, zegt Sylvie Becaus, algemeen directeur van de Vlaamse Visveiling. In de loop van de zomer van 2019 moet de nieuwe vismijn operationeel zijn. De capaciteit wordt geschat op 100 ton per veildag, wat overeenkomt met het huidige potentieel in de oude vismijn.

Daarnaast wil de visveiling ook een nieuwe dynamiek op de site in Oostende creëren door nieuwe maricultuurprojecten kans te geven zich te ontwikkelen. Maricultuur staat voor aquacultuur, het kweken van vis, op zee. “Aquacultuur is de snelst groeiende agribusiness ter wereld”, vertelt Daan Delbaere, onderzoeker bij ILVO. “Als je weet dat dat de aarde bestaat uit 29 procent land, 68 procent zout water en slechts drie procent zoet water, dan is het duidelijk dat maricultuur heel wat potentieel heeft.” Het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 voorziet binnen de zones voor windmolenparken op zee dan ook de mogelijkheid om maricultuuractiviteiten te ontplooien en aan passieve visserij te doen.

Naast de visserijactiviteiten en de nog te ontwikkelen maricultuuractiviteiten komt er ook een Fish, Food & Meet Market op de site aan Oosteroever. Deze markt, die de naam De Cierk krijgt, plaatst verschillende winkels met zorgvuldig geselecteerde premium producten onder één dak. Daarnaast komen er ook belevingsruimtes voor evenementen en een kookatelier bij De Cierk. “We willen mensen weer verbinden met hun voeding en ze laten genieten van producten door in te zetten op de korte keten. De ligging aan de kust is een grote troef om de consument een totaalervaring van de Vlaamse voedselproductie aan te bieden. De Vlaamse visserij, aquacultuur en landbouw komen er als het ware samen. De gemeenschappelijke noemer is de korte keten”, vertelt Willy Versluys, mede-initiatiefnemer van De Cierk.

SALV-voorzitter Hendrik Vandamme had lovende woorden voor het initiatief in Oostende. “De Cierk en de Vlaamse Visveiling creëren meerwaarde door producenten, handelaren en consumenten te laten samenkomen. En net dat is in essentie ook de meerwaarde van de SALV. Want het is door uiteenlopende organisaties samen te brengen en constructief te laten samenwerken dat de adviesraad een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van een gedragen landbouw- en visserijbeleid”, klonk het.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via