nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2019 SALV vraagt aandacht voor klimaatslimme landbouw

De klimaatverandering heeft een directe impact op de land- en tuinbouw. Daarom roept de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) de Vlaamse regering op om werk te maken van een onderbouwd, evenwichtig en inclusief adaptatiebeleidsplan voor de landbouwsector.
 
De aanpassing van de landbouwsector aan de klimaatverandering moet volgens de adviesraad een essentiële hoeksteen zijn van klimaatslimme landbouw, naast mitigatie – het tegengaan of beperken van klimaatverandering door een lagere uitstoot van broeikasgassen – en de verbetering van het landbouwinkomen. De overheid moet daarbij inzetten op diverse vormen van innovatie en op de ontwikkeling van een integraal maatregelenpakket over de ganse keten, van veld tot bord. SALV vestigt verder de aandacht op de weerbaarheid van jonge landbouwers en landbouwondernemingen met beperkte investeringsmarge.

Wanneer het toekomstige Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030 zal uitrollen, is er nood aan een gedegen monitoring en evaluatie van het plan. De adviesraad vraagt om daarbij niet louter ecologische indicatoren maar ook relevante sociale en economische parameters in een correcte verhouding in rekening te brengen.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via