nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.04.2019 Samenleven met wolf nu al bron van frustraties?

Nu een wolf opnieuw schapen heeft doodgebeten in Limburg, groeien de frustraties bij de lokale schapenhouders. Marc Hillen, een hobbyhouder wiens schapen het slachtoffer waren van de laatste aanval van de wolf, overweegt om zijn dieren weg te doen. Een wolf-proof omheining plaatsen ziet hij niet zitten wegens te arbeidsintensief en te weinig efficiënt. Ook collega-schapenhouders zijn boos. Ruim een jaar na de komst van de wolf naar Vlaanderen, lijkt er van vreedzaam samenleven met het dier weinig sprake.

Toen in januari 2018 de eerste wolf werd gespot in het Limburgse Bocholt was dat groot nieuws. “Het opduiken van zo’n toppredator is een indicatie voor de gezondheid van de Vlaamse natuur”, zei toenmalig minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege toen. Wel werd er door verscheidene partijen op gewezen dat er zo snel mogelijk een wolvenplan moest komen. “De wolf heeft hier pas een toekomst als er maatschappelijk draagvlak voor is. Daarvoor is een plan nodig waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt: natuurverenigingen, jagers en boeren”, klonk het bij Natuurpunt.

Dat wolvenplan is er intussen. Er is ook een schadevergoeding voorzien voor wie slachtoffer wordt van de wolf en zowel professionele als hobbyschapenhouders kunnen tot 80 procent subsidie krijgen voor investeringen in een wolf-proof omheining. Toch lijkt het met het draagvlak voor de wolf niet zo goed gesteld. Na tal van aanvallen van wolven op schapen in Limburg neemt de onvrede bij de plaatselijke schapenhouders er hals over kop toe.

Dat zegt ook Marc Hillen die net nog vijf schapen verloor na een wolvenaanval. Hij heeft momenteel geen stroomdraad rond zijn weide gelegd om wolven af te schrikken. “Ik ga dat ook niet doen. Het kost veel geld en ik zou dan de volledige omheining elke week moeten maaien rondom de stroomdraad. Je wil niet weten hoeveel werk dat is”, getuigt hij in Het Laatste Nieuws. De man vreest dat hij zijn hobby gewoon zal moeten stopzetten. “Ze pakken de hobby en de passie van de mensen af. Elke week die draad onderhouden, dat is toch niet haalbaar?”, stelt hij. Bovendien plaatst hij vraagtekens bij de efficiëntie van zo’n stroomdraad. “Ook dit keer groef de wolf zich een weg onder de draad door.”

Zijn dieren elke avond op stal zetten, is volgens Hillen eveneens geen optie. “Die dieren horen thuis in een weide, niet opgesloten in een stal. De mensen hebben medelijden met hondjes en tal van andere dieren die opgesloten worden, maar deze schapen verdienen het toch ook niet om te worden aangevallen door de wolf?” Ook collega-schapenhouders uit de buurt reageren steeds radicaler op de nieuwe aanvallen. “Dat beest valt constant aan en hoort hier niet thuis. Dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een stuk bos afbakent waar de wolven naar hartenlust kunnen vertoeven. We geloven nooit dat dit blijft goed gaan. In Duitsland loopt het ook al de spuigaten uit en wordt overwogen om de wolf te gaan bejagen”, klinkt het.

Het Agentschap natuur en Bos kwam bij Hillen langs om stalen te nemen van de kadavers zodat wetenschappelijk kan bewezen worden dat de wolf de dader is van de aanval. Volgens ANB werd de eigenaar eerder al verwittigd dat zijn weide een gemakkelijk doelwit was voor de wolf. “En dat is nu ook gebleken”, aldus een ANB-medewerker.

Bron: Het Laatste Nieuws/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via