nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.07.2019 Satellietbeelden verstevigen toezicht op landbouwareaal

Het Departement Landbouw en Visserij laat weten dat het sinds dit jaar satellietgegevens inzet bij de monitoring van de percelen die Vlaamse landbouwers administratief aangeven. “Voor de perceelsmonitoring gebruiken we bestaande bronnen, zoals luchtfoto’s met hoge resolutie. Dit jaar komen daar nieuwe informatiebronnen bij, zoals satellietbeelden. Die geven wekelijks een beeld van heel Vlaanderen, en dat maakt het mogelijk tijdsreeksen voor percelen op te stellen”, legt woordvoerder Nele Vanslembrouck uit.

Vanaf 2019 verifieert het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers opgeven in hun verzamelaanvraag door perceelsmonitoring. Met behulp van verschillende informatiebronnen worden de activiteiten op landbouwpercelen opgevolgd. Woordvoerder Nele Vanslembrouck: “Enerzijds gebruiken we bestaande bronnen, zoals de jaarlijkse luchtfoto’s met hoge resolutie of de gegevens uit de verzamelaanvraag. Vanaf dit jaar komen daar nieuwe bronnen bij, zoals satellietbeelden. Controles ter plaatse blijven bestaan voor het geval de perceelsmonitoring geen uitsluitsel geeft en voor het verifiëren van maatregelen zoals het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied.

Die informatie gebruikt de Vlaamse overheid onder meer om na te gaan of een landbouwer voldoende subsidiabele landbouwoppervlakte in gebruik heeft om al zijn betalingsrechten te activeren met het oog op Europese inkomenssteun. Op termijn wil het Departement Landbouw en Visserij de satellietgegevens ook gebruiken om landbouwers te informeren. “Zo zou het in de toekomst kunnen dat we landbouwers verwittigen dat de uiterste inzaaidatum nadert voor een nateelt die meetelt voor het ecologisch aandachtsgebied, terwijl we op de beelden zien dat de hoofdteelt nog niet geoogst is”, illustreert Vanslembrouck.
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: skeeze via Pixabay

Volg VILT ook via