nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.01.2019 Schaderegeling voor de wolf voorlopig niet toepasbaar

In een scherpe Facebookpost stelde bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans dat de Limburgse wolven Naya en Gust vogelvrij zijn. “De hoofdschuldige: het lakse beleid van minister Schauvliege”, haalt hij uit. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is de wolf wel degelijk nog steeds beschermd in Vlaanderen, al is de schaderegeling voor de wolf nu niet meer van kracht. Die vergoedt particuliere en professionele schapenhouders die het slachtoffer zijn van een aanval.

Dirk Draulans klaagde op Facebook aan dat de Raad van State op 10 januari een besluit van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) vernietigde na een klacht van Vogelbescherming Vlaanderen. Die klacht kwam er omdat de Vlaamse regering op 17 juni 2016 wijzigingen doorvoerde aan het Soortenbesluit, die de bestrijding van beschermde vogelsoorten versoepelden. “De Raad van State vernietigde echter niet enkel de nieuwe regelgeving rond de bestrijding van vogelsoorten, maar het volledige besluit van 2016”, aldus Draulans. “Daarin werd ook de wolf opgenomen als beschermde diersoort. De facto zijn Naya en Gust nu dus hun bescherming kwijt.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos ontkracht de redenering van Draulans: “De wolf is wél nog altijd beschermd in Vlaanderen. Ook nadat de Raad van State de aangepaste bijlage 1 van het Soortenbesluit vernietigde. De wolf werd daar destijds aan toegevoegd, onder meer om de schaderegeling (die slachtoffers van een aanval vergoedt) mogelijk te maken.”

“In het Soortenbesluit staat nog altijd dat ook soorten die opgenomen zijn in bijlage 4 van de Europese Habitatrichtlijn of in bijlage 2 van het verdrag van Bern, beschermd zijn. De wolf staat in beide bijlages, en blijft dus beschermd in Vlaanderen. In onze eigen wetgeving verwijzen wij ook rechtstreeks naar de soorten die vernoemd worden in deze Europese bijlages, wat betekent dat de wolf dezelfde bescherming heeft als toen ze nog op de bijlage 1 van het Soortenbesluit stond. Wel is de schaderegeling voor de wolf voorlopig niet meer toepasbaar. Wij zoeken op dit moment uit hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.”

Bron: Het Belang van Limburg

Volg VILT ook via