nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.03.2018 Schauvliege is geen fan van 'bio versus gangbaar'-debat

Tijdens de jaarlijkse landbouwstudiedag van de Universiteit Gent hield ethicus Stijn Bruers een lezing over bio, of beter tegen bio. Om het debat open te trekken, kaartte Vlaams parlementslid Francesco Vanderjeugd (Open Vld) de kritische kanttekeningen aan bij minister Joke Schauvliege. Zij haalt de angel uit het debat: “Voor de consument zou het veel eenvoudiger zijn mocht het ene zwart op wit beter zijn dan het andere, maar zo eenvoudig is het niet. Het debat moet niet gevoerd worden op basis van tegenstellingen. We moeten vooral koesteren wat de voordelen van beide systemen zijn en stimulansen geven om die nog te verbeteren. De ‘minnen’ van biologische en gangbare landbouw moeten we proberen weg te werken.”

Op de vraag hoe rationeel biolandbouw is, formuleerde ethicus Stijn Bruers een negatief antwoord in de zin dat hij bio niet als meerwaarde ziet, niet op milieuvlak en niet op gezondheidsvlak. Tijdens de landbouwstudiedag van de vakgroep Landbouweconomie aan UGent wees hij er onder meer op dat biolandbouw lagere opbrengsten genereert en dus meer land inpalmt. Per kilo product is de stikstofvoetafdruk naar verluidt hoger, en de biosector zet zich af tegen gewasbeschermingsmiddelen maar hanteert zelf biopesticiden.

Open Vld’er Francesco Vanderjeugd is benieuwd wat Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege daarvan denkt. Deze week stelt zij op een biologisch akkerbouwbedrijf in Sint-Laureins het nieuwe strategische plan biologische landbouw voor. Aan het opwakkeren van de tegenstellingen tussen bio en gangbaar wil ze niet meedoen. “Geen van beide is perfect. Het is fout om de één ten opzichte van de ander te plaatsen. Er is een andere invalshoek en beide hebben voor- en nadelen. Innovatie en vooruitgang zijn processen die nooit te stoppen zijn en waar er altijd ruimte is voor verbetering. Als je ziet van waar we komen, zowel bij de gangbare als bij de biolandbouw, dan hebben we gigantische stappen vooruitgezet.”

Schauvliege ziet de biosector graag als motor van het verduurzamingsproces, “want een aantal landbouwpraktijken die bioboeren als eersten toepassen, vinden de laatste jaren steeds meer ingang bij alle landbouwers.” Als voorbeelden noemt ze het zaaien van groenbedekkers en van klaver in graslanden, en gewasbescherming met natuurlijke vijanden van schadelijke organismen. “Het is dan ook belangrijk om de dialoog tussen alle landbouwers constructief te houden. Op die manier groeit er respect voor elkaar en kan men van elkaar leren.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: KVL Creative Nature

Volg VILT ook via