nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.05.2017 Schauvliege maakt werk van alternatief voor boskaart

De Vlaamse regering heeft maandagavond beslist de veelbesproken boskaart in te trekken. Dat betekent ook dat het lopende openbaar onderzoekt stopt. Er is afgesproken dat minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) werk zal maken van een alternatief. "Het doel blijft om de zonevreemde bossen te beschermen zoals in het regeerakkoord staat. Het is de ambitie om dat nog deze regeerperiode in orde te brengen", aldus minister Schauvliege. 

De beslissing om de gecontesteerde boskaart in te trekken, is op zich geen verrassing. Iedereen in de regering was het er eigenlijk ook over eens dat er te veel fouten en onnauwkeurigheden in de kaart zaten. Maar dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vrijdag aankondigde dat de boskaart zou ingetrokken worden, zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan te verwittigen, veroorzaakte ergernis bij de coalitiepartners, met name bij CD&V. De Vlaamse christendemocraten vonden dat bevoegd minister Schauvliege door die démarche in haar hemd was gezet en bestempelden het optreden van Bourgeois als "deloyaal".

Op een extra ministerraad maandagavond werden de plooien binnen de regering-Bourgeois gladgestreken. "Het zijn geen fijne dagen geweest. Maar we hebben een grondig gesprek gehad en de bladzijde is omgedraaid", aldus minister Schauvliege. Over hoe de kwestie intern is uitgepraat wilden de leden van de regering weinig commentaar kwijt. Inhoudelijk is beslist de bestaande boskaart in te trekken en het bijbehorende openbaar onderzoek te schorsen. "De lokale besturen worden daarvan dinsdag 23 mei op de hoogte gebracht", aldus Schauvliege.

Minister Schauvliege krijgt nu de taak om "een alternatief" uit te werken. Het doel blijft om te komen tot een regeling voor de bescherming van de zonevreemde bossen in Vlaanderen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Welke scenario's daarbij op tafel liggen, kon minister Schauvliege nog niet zeggen. Bedoeling is wel om een oplossing uit te werken "met voldoende aandacht voor rechtszekerheid" en het is ook de ambitie om die oplossing nog deze regeerperiode af te ronden. 

Bron: Belga

Volg VILT ook via