nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.11.2017 Schauvliege predikt datarevolutie in 2018

Als het van Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege afhangt, wordt 2018 het jaar van de data in de landbouw. Of het nu over verduurzaming, internationale concurrentie, transparantie, schaalvergroting, rendabiliteit of klimaat- en milieu-uitdagingen gaat, de agrovoedingsketen belandt in de 21e eeuw in een erg complexe productie-omgeving. “Daarin is een data-gedreven besluitvorming meer dan ooit aan de orde”, aldus Schauvliege. Hoe haal je als boer het maximum uit de steeds groter wordende berg data?

Dat de wereld aan een razend tempo digitaliseert, moet je aan de meeste landbouwers niet meer uitleggen. Steeds meer veroveren smartphones en tablets met bijbehorende apps, maar ook geavanceerde software die machines aanstuurt of bedrijfsprestaties opvolgt, hun plaats in de dagelijkse bedrijfsvoering. Voeg daar ook nog eens het Internet of Things (IoT) aan toe, en je hebt een hele nieuwe manier van boeren. Dé grote uitdaging daarbij is om de massa gegevens die daarbij worden gegenereerd ook te valoriseren.

“Het is nuttig om de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van ‘smart data’-systemen op het terrein goed in kaart te krijgen”, zo weet ook landbouwminister Joke Schauvliege. “Ook voor het beleid rond bijvoorbeeld eigendom van oorspronkelijke data en datadeling is dat belangrijk. Zeker in het kader van de ‘de GDPR-wetgeving’ (rond persoonsgegevens en privacy) die er midden volgend jaar aan komt. Wellicht is op termijn zelfs een aansluiting van de smart farming ontwikkelingen bij het Vlaams beleid rond industrie 4.0 aan de orde.”

Daarom staat 2018 als het van Schauvliege afhangt volledig in het teken van data. Om dat themajaar op gang te trekken organiseert de minister op 8 december van dit jaar samen met het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) op landbouwbeurs Agribex een interactieve studiedag ‘Data in de landbouwketen: what’s in it for me?’. Landbouwers, loonwerkers, toeleveranciers, landbouworganisaties en beleidsmensen zullen uitgedaagd worden om samen na te denken over de berg aan digitale gegevens die vandaag al op landbouwbedrijven wordt geproduceerd. Denk daarbij aan melkrobots, activiteitmeters, klimaatregelaars, bodem- en gewassensoren, camera’s, intelligente machines, enzovoort. 

“2018 wordt het jaar waarin we verder aandacht gaan besteden aan nieuwe toepassingen van deze data en de opportuniteit om daaruit extra kennis te halen”, aldus Jurgen Vangeyte van ILVO. “Kennis die op permanente basis kan teruggekoppeld worden naar de dagelijkse activiteiten op het land en in de stal. Inzichten die voortkomen uit data zijn namelijk de uitdagers van het buikgevoel en samen maken ze de boerderij slimmer, efficiënter, competitiever en profitabeler.”

“Smart farming vergt van de verschillende actoren ook een zekere verantwoordelijkheid”, vult Tom Van Bogaert van het Departement Landbouw en Visserij aan. “Data hebben namelijk een volume, variëteit en snelheid nodig om optimaal te renderen. Waardecreatie uit data is een samenspel van vele partners en iedereen in de keten dient daar correct mee om te gaan. Een duurzaam ecosysteem vraagt transparante regels rond eigenaarschap van zowel de originele databronnen als de waarde die eruit voortkomt. Ook dit aspect van data-gedreven besluitvorming komt uitgebreid aan bod op de studiedag, en zal in 2018 verder uitgeklaard worden.”

Vragen die onder meer aan bod zullen komen op 8 december zijn: Wie is eigenaar van de data, gegenereerd op en rond het landbouwbedrijf?, Wie heeft controle en wie heeft toegang tot de data?, Hoe haalbaar en gewenst is de eventueel volgende grotere transparantie binnen de hele keten?, Hoe kan je eigendomsrechten regelen?, Hoe zit het met privacy? 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via