nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.11.2014 Schauvliege tevreden met Vuylsteke-project REO Veiling

Minister Schauvliege verheugde zich tijdens haar bezoek aan de REO Veiling over het project van de Roeselaarse coöperatieve om de vervuilde site Vuylsteke te saneren en nieuw leven in te blazen. In de plannen ziet zij haar bevoegdheden landbouw, leefmilieu en ruimtelijke ordening harmonieus samenkomen. Daarbovenop prees zij de veiling omdat ze de Vlaamse producenten hielp een vuist te maken in tijden van crisis.

Tijdens haar werkbezoek aan de REO Veiling had minister Joke Schauvliege alleen maar lovende woorden voor de producentenorganisatie. Zo wees ze op het feit dat de veiling alle partners uit de keten weerbaarder maakt, vooral met het oog op recente tegenslagen als het Russische handelsembargo. Daarbij benadrukte ze dat zij als minister van Landbouw de hele keten wil vertegenwoordigen.

Daarnaast prees zij ook de plannen van de veiling om de vervuilde site Vuylsteke te saneren en nieuw leven in te blazen. “Die aangrenzende site was industrieel vervuild met tin door een vroegere metaalgieterij, maar wordt nu gesaneerd”, zo verduidelijkt algemeen directeur Paul Demyttenaere.

Tijdens haar bespreking met de directie bevestigde Joke Schauvliege dat het aangevraagde brownfield-convenant was goedgekeurd en klaar lag ter ondertekening bij minister Muyters. Hierdoor zal de REO Veiling recht hebben op faciliterende maatregelen om de braakliggende site op te waarderen.

De oude gebouwen zijn reeds binnen de vooropgestelde tijd afgebroken, en de kernvervuiling zal weg zijn tegen het einde van dit jaar. Ondertussen werd al gestart met de bouw van een loods die tegen de zomer klaar zou moeten zijn en een logistieke functie zal krijgen. In samenspraak met het stadsbestuur is wel besloten dat er op de site plaats moet zijn voor meer dan enkel loodsen.

Paul Demyttenare lichtte al een tip van de sluier op: “Toen we hier een tweetal jaar geleden mee gestart zijn, hebben we goed nagedacht over de optimale functionaliteit van de site. Samen met Inagro is onder andere ook gesproken over de bouw van een onderzoeksinstelling. Die zou onze regio de uitstraling kunnen geven die hij verdient als 'tuinbouwcentrum' van Europa. Medio volgend jaar zal hierover een beslissing genomen worden met de verschillende partners.”

“Initiatieven als deze tonen dat de hele sector kan bijdragen aan vernieuwing, en hoe wordt ingezet op duurzaamheid”, aldus Schauvliege wiens bevoegdheden leefmilieu, ruimtelijke ordening en landbouw perfect samenkomen in dit project. Na die mooie woorden snoof de minister nog de sfeer op in de veilingzaal en leefde ze zich even uit aan de kooptafels.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: REO Veiling

Volg VILT ook via