nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.06.2015 Schauvliege wil leegstaande hoeves herbestemmen

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege wil een proefproject starten om leegstaande hoeves makkelijker te herbestemmen voor niet-agrarische doeleinden, zodat zich daar bijvoorbeeld een elektricien kan vestigen, of gedeelde woningen. Om te zien wat mogelijk is, wil de minister een aantal gebieden regelluw maken, zo werd gezegd in één van de regio's die in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen allerlei aanbevelingen doen.

Momenteel is het moeilijk en vaak soms onmogelijk om dergelijke (leegstaande) hoeves een andere bestemming te geven. Schauvliege wijst erop dat het ruimtelijk rendement daar niet mee gebaat is. Als alternatief wordt overigens vaak open ruimte aangesneden. Daarom wil Schauvliege het Meetjesland en het Pajottenland "regelluw" maken. In de lessen die daaruit getrokken worden, kan de regelgeving worden aangepast of gemaakt. Overigens werd in de streek rond Roeselare daarrond ook al gewerkt.

In november vorig jaar blies Schauvliege de werkzaamheden rond het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nieuw leven in. Er werden tien werkgroepen aangesteld, twee per provincie en met verschillende ruimtelijke uitdagingen. De bedoeling was om enerzijds voorstellen te leveren die op het terrein in realiteit omgezet kunnen worden, en anderzijds beleidsaanbevelingen te formuleren.

Nadat minister Schauvliege eerder al de aanbevelingen uit West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant in ontvangst had genomen, en de komende dagen Limburg en Antwerpen aandoet, werden maandag de aanbevelingen uit Oost-Vlaanderen voorgesteld. Voor de Denderstreek wordt een proefproject rond grondenruil voorgesteld. Een goede testcase zijn volgens Schauvliege plannen om in Geraardsbergen enerzijds kernversterkend en binnen de bestaande bebouwing woonzones te creëren, en anderzijds een aantal minder goed gelegen woonzones naar zachte bestemming om te zetten.

Bron: Belga

Volg VILT ook via