nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2017 Schoollunch kan voor gezond kind en blije boer zorgen

Iedere dag eten ongeveer 370 miljoen kinderen op school dankzij overheidsprogramma’s die dat subsidiëren. De precieze invulling is overal verschillend. In sommige landen blijft het beperkt tot een gezonde snack, in andere krijgen de kinderen een volwaardige maaltijd. Er zijn zelfs kinderen die met vitamine A verrijkte plantaardige olie voor het hele gezin mee naar huis krijgen. Wereldvoedselorganisatie FAO ziet in schoolmaaltijden een hefboom voor zowel het promoten van gezonde eetgewoonten bij kinderen als het ondersteunen van lokale, kleinschalige landbouw. In eigen regio heeft Wervel al tweemaal aangetoond dat je met schoolmaaltijden de lokale landbouw een duw in de rug kan geven.

Van linzen in de Filipijnen, bonen en rijst in Madagascar tot groentegebak en fruit in Jordanië: schoolmaaltijden hebben bewezen dat ze een goede manier zijn om kwetsbare kinderen gezonde eetgewoonten bij te brengen. Waar schoolmaaltijden aangeboden worden, zijn er minder kinderen die thuis gehouden worden door de ouders. Bovendien kunnen leerlingen met een volle maag zich beter concentreren op de lessen. Wereldvoedselorganisatie FAO ziet behalve het sociaal en gezondheidseffect ook economisch potentieel. De plattelandseconomie vaart er wel bij wanneer scholen zich laten bevoorraden door landbouwers en kleine voedingsbedrijven uit de buurt.

In Afrika is er een programma opgezet naar Braziliaans voorbeeld dat ‘Purchase from Africans for Africa’ heet en gelijktijdig schoolmaaltijden en lokale landbouw promoot. Dat resulteerde reeds in 2.700 ton voedselaankopen voor de schoolmaaltijden van 37.000 leerlingen. Het nationale schoolmaaltijdenprogramma in Brazilië heeft ook in andere Latijns-Amerikaanse landen navolging gekregen. Overheden die zich voor publieke voedingsaankopen, bijvoorbeeld voor scholen, rechtstreeks tot familiale landbouwers willen wenden, kunnen zich laten begeleiden door de FAO. Tegelijk werkt de VN-voedselorganisatie ook aan het verbeteren van de opbrengst en kwaliteit van de oogst op lokale landbouwbedrijven. Door de oogst- en bewaartechnieken bij te schaven, gaat er minder voedsel verloren.

De FAO promoot schoolmaaltijden in de context van ontwikkelingslanden. Dichter bij huis heeft Wervel ontdekt dat schoolmaaltijden ook voor de Vlaamse landbouw een hefboom kunnen zijn. Tweemaal nam de organisatie de proef op de som door in een Gentse school een maaltijd aan te bieden met lokale producten die ecologisch geteeld zijn en waarvoor de boer een faire prijs kreeg. Het occasioneel opzetten van zo'n lokale toevoerketen was alleen mogelijk dankzij de medewerking van koks, landbouwers uit de regio Gent, leerkrachten en ouders. De initiatiefnemers gaan op 22 maart over de successen op kleine schaal getuigen in de Vooruit in Gent in de hoop de ‘lunch met LEF’ breder te kunnen uitrollen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wervel

Volg VILT ook via