nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.12.2014 Sint-Truiden pleit voor wet op bestrijding kersenvirus

Sint-Truiden wil een federale wet die de melding en bestrijding van het Little Cherry Virus verplicht. Kersentelers zitten immers met de handen in het haar omdat er op bovenlokaal niveau nog steeds geen plan is om het gevaarlijke virus dat zorgt voor onrijpe en kleine kersen tegen te gaan. “Het is vijf na twaalf”, luidt het bij de telers. Schepen voor Fruitteelt Hilde Vautmans pleitte daarom afgelopen woensdag bij federaal landbouwminister Borsus voor een eenduidig bestrijdingsplan, en een snellere rooiprocedure zodat men niet langer 100 dagen moet wachten op een vergunning om zieke bomen te rooien, zo schrijft Het Belang van Limburg.

Het Little Cherry Virus (LCV) is een virus dat zorgt voor onrijpe en kleine kersen. Het duikt steeds vaker op en boezemt kersentelers meer en meer angst in. Zieke bomen rooien, is immers de enige oplossing. Daarom heeft de Truiense schepen voor Fruitteelt Hilde Vautmans woensdag bij federaal minister voor Landbouw Willy Borsus gepleit voor een wet die mensen verplicht het LCV te melden en te bestrijden.

“Ik heb onder meer verteld dat wij als lokaal bestuur alle mogelijkheden hebben uitgeput om het virus te bestrijden en dat het probleem op federaal niveau aangepakt moet worden”, aldus Vautmans. “Alle instanties uit de sector zijn er voorstander van het virus te autoriseren zoals nu gebeurt bij distels waarvoor een meldings- en bestrijdingsplicht geldt. Op deze manier komt de export nooit in gevaar.” Vautmans heeft ook voor het rooien van bomen een nieuw plan op tafel gelegd. “Ik pleit voor een verplichting om besmette bomen te kappen. Vandaag moet je eerst een kapvergunning aanvragen om dan nog 105 dagen op een kapvergunning te wachten”, besluit Vautmans.

Dat de kersentelers ook vragende partij zijn om een federale wet is duidelijk. “De lokale besturen kan je weinig of niets verwijten”, aldus teler Stefaan Kindermans. "Die doen er momenteel al alles aan om de mensen te sensibiliseren. Er moet op bovenlokaal niveau dringend een duidelijk plan worden gemaakt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.” Volgens Stefan moeten vooral verwaarloosde hoogstambomen aangepakt worden. “In sommige weides zie je vaak totaal onderkomen kerselaren staan. Zo'n verwilderde boom heeft geen enkele meerwaarde en het kan goed zijn dat die LCV heeft”.

Loonse burgemeester Danny Deneuker (sp.a) liet vorige week in Het Laatste Nieuws reeds weten ervan overtuigd te zijn dat Hilde Vautmans tijdens haar gesprek met Borsus de ernst van het probleem duidelijk zou maken en de hele regio goed zou vertegenwoordigen. Ook hij vindt dat het tijd wordt dat de kersentelers duidelijke antwoorden krijgen en terug op hun beide oren kunnen slapen.

Bron: Het Belang van Limburg/Het Laatste Nieuws

Beeld: Wikicommons - Nova

Volg VILT ook via