nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.12.2018 Slachthuis in Hasselt hervat met aangepaste procedures

Het Hasseltse slachthuis van de VanDrie Group heeft zijn slachtactiviteiten hervat met aangepaste interne processen. VanDrie had de slachtingen een week geleden op eigen initiatief stopgezet nadat Animal Rights dierenmishandeling in het bedrijf aan het licht had gebracht. Kalverslachthuis VanDrie deed een beroep op de expertise inzake dierenwelzijn van de onderzoeksgroep Dier&Welzijn. Voordien gaven deze onderzoekers ook al opleidingen aan het personeel van andere slachthuizen, onder andere dat van Tielt dat als eerste slachthuis dierenrechtenactivisten met een verborgen camera over de vloer kreeg.

Na een week de slachtlijn in Hasselt te hebben stilgelegd, hervat VanDrie de activiteiten met de mededeling dat er een intern onderzoek is gevoerd. Het bedrijf past samen met de dienst Dierenwelzijn en experten van de onderzoeksgroep Dier&Welzijn de interne processen aan. De directie nam naar eigen zeggen ook de tijd om het personeel op te leiden om een herhaling van de feiten te vermijden. Concreet bant het bedrijf zogenaamde drijfstokken. Op de beelden van Animal Rights was te zien hoe die gebruikt werden om dieren te slaan in het gezicht of te porren in de anus. Ook de elektrische prikkers belooft het bedrijf niet meer te gebruiken. Bovendien zal de slachtlijn voortaan stilgelegd worden als dieren onwillig zijn, om vervolgens de hulp in te roepen van experts in dierenwelzijn.

De directie laat de komende maand de onderzoeksgroep Dier&Welzijn extra controles uitvoeren over de toepassing van de nieuwe procedures. "Zo kan er eventueel geïnvesteerd worden in bijkomende opleiding indien dat nodig blijkt", klinkt het. "Op maandag worden de activiteiten in slachthuis in Hasselt hervat. De directie blijft waakzaam en houdt de lijnen met de dienst Dierenwelzijn erg kort." Het kalverslachthuis in Hasselt is al het tweede dat tijdelijk stillag na de verschijning van undercoverbeelden die op mistoestanden inzake dierenwelzijn wijzen. Bij het varkensslachthuis in Tielt ging het zelfs om een gedwongen sluiting. Daar werd net zoals in Hasselt heropgestart na bijstand van onderzoekers van KU Leuven en Thomas More hogeschool.

“We willen het stressniveau bij de dieren in het slachthuis verminderen. Dierenleed is uit den boze”, vertelt docent en onderzoeker dierenwelzijn Bert Driessen. “Soms wordt met de vinger gewezen naar het personeel van Oost-Europese origine, onterecht want ook voor landgenoten die in een slachthuis tewerkgesteld zijn, geldt dat zij handelden met te weinig kennis van het dier en van dierenwelzijn.” Zo’n audit door experten is met andere woorden een leerproces voor al het personeel en levert een wezenlijke bijdrage aan het dierenwelzijn in slachthuizen.

Van de beelden zelf wil Driessen niet gezegd hebben dat ze bevorderlijk zijn voor het dierenwelzijn: “Daar is het de makers niet om te doen. Animal Rights is een dierenrechtenorganisatie en geen dierenwelzijnsorganisatie.” Hij staat een wetenschappelijke en geen emotionele benadering van dierenwelzijn voor. Die is gebaseerd op de vijf vrijheden van een dier: vrij zijn van honger en dorst; vrij zijn van fysiek ongerief; vrij zijn van pijn en ziektes; vrij zijn van angst en chronische stress en, tot slot, de vrijheid hebben om natuurlijk gedrag te vertonen. “Op basis van die principes stellen we criteria op omtrent soorteigen gedrag, sociaal gedrag, de mens-dierrelatie, … en kunnen we gaan monitoren hoe dieren in een slachthuis behandeld worden.”

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Animal Rights

Volg VILT ook via