nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.05.2019 Slagkrachtiger managen dankzij 'Uitzicht door Inzicht'

Twee hands-on brochures, tientallen begeleidingstrajecten, talloze vormingsmomenten, verschillende tools …, dat is het resultaat van het project ‘Uitzicht door Inzicht’ van het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, dat land- en tuinbouwers de juiste middelen en methodieken aanreikt om een meer slagkrachtige manager te worden op hun bedrijf. Die resultaten werden voorgesteld op het bedrijf van de familie Schelfhout in Bornem.

Centraal in het project stonden de thema’s visie en strategie, arbeid en financieel management. “Als ondernemer, en dus ook als land- en tuinbouwer, sta je doorheen je professionele loopbaan af en toe voor sleutelmomenten op het bedrijf”, leidde Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker het slotmoment in. “Dat kan gaan over grote investeringen, een overname, een beslissing tot diversificatie en dergelijke. Die keuzes hebben vaak invloed op lange termijn, en als die keuzes goed zijn, kunnen ze een boost geven aan het bedrijf. Maar ze kunnen ook het voortbestaan van een bedrijf hypothekeren. Vandaar is het cruciaal dat zo’n keuzes weldoordacht gemaakt worden: wat gebeurt er op het financiële en arbeidsorganisatorische vlak, past de keuze bij het bedrijf en bij de bedrijfsleider als mens …?”.

“Deze zaken doen er echt toe en moeten goed in kaart gebracht worden op zo’n sleutelmoment, en daarom zetten we bij Boerenbond in op ondernemerschap en bedrijfseconomisch inzicht”, vertelde De Becker verder. “Dit project past in dat kader en het biedt onze boeren en tuinders heel wat opportuniteiten, tools en instrumenten. Alle ontwikkelde zaken moedigen de bedrijfsleiders in onze sector aan en ondersteunen hen bij het maken van goed doordachte keuzes op sleutelmomenten in hun bedrijf.”

Om land- en tuinbouwers te ondersteunen bij die keuzes op sleutelmomenten organiseerde het Innovatiesteunpunt enkele infoavonden over ondernemerschap, vatte het (tot nu toe) 32 individuele begeleidingstrajecten aan én werkte het aan een brochure die als een kompas land- en tuinbouwers naar de juiste beslissing moet leiden. “Concreet staan er in die brochure vier stappen”, zei Ellen Vos van het Innovatiesteunpunt. “Eerst en vooral moet het bedrijf in kaart gebracht worden. In een tweede fase moedigen we land- en tuinbouwers aan om breed te kijken naar al wat mogelijk is, en in de derde stap worden de gevolgen van de keuze in kaart gebracht. Tot slot wordt dan aan de slag gegaan met de beslissing.”

Daarnaast omvatte het project nog twee onderdelen. Ten eerste om bedrijfsleiders te helpen om een betere (financieel) manager te worden. Daarvoor werden vormingen ontwikkeld, managementavonden gegeven en twee tools voor financieel management ontwikkeld. Ook voor de optimalisatie van arbeid en tijd werden vormingen gegeven en kregen 35 land- en tuinbouwers een begeleidingstraject, met als focus op de vraag ‘Hoe krijg ik mijn werk gedaan?’. En in juni 2018 verscheen een tweede brochure, ‘Boer zkt tijd’. “In deze brochure komen verschillende onderdelen aan bod”, aldus Ellen Vos. “Er wordt gefocust op het verbeteren van de eigen efficiëntie, maar ook op het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de mensen die actief zijn op het bedrijf. En er wordt ook stilgestaan bij het zoeken van bijkomende arbeid.”

Het project van het Innovatiesteunpunt werd uitgevoerd met de steun van het Departement Landbouw en Visserij. “We leven in een sterk veranderende wereld, met heel wat uitdagingen”, vertelde minister van Landbouw Koen Van den Heuvel, eveneens aanwezig op het slotmoment. “Er komt dus heel wat op ons af, en dan is sterk ondernemerschap heel belangrijk. Dat men goeie wortels heeft en niet bij de eerste storm meteen overstag gaat. Ook land- en tuinbouw heeft te maken met heel wat externe factoren, en het is belangrijk om hier goed mee te kunnen omgaan. Met dit project worden de fundamenten van een goed ondernemerschap gelegd, en ik ben dan ook heel blij dat we het vanuit het departement subsidies hebben kunnen geven.”

Alle informatie over het project en de brochures zijn te vinden op www.uitzichtdoorinzicht.be.  

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via