nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.04.2016 Slechts 8 pct van melkveehouders kan rekeningen betalen

Slechts voor acht procent van de Vlaamse melkveebedrijven is de huidige melkprijs toereikend om alle uitgaven te dragen. Dat beweert Liba, het advies- en boekhoudkantoor gespecialiseerd in de melkveehouderij. Aangezien een marktherstel niet meteen aan de orde lijkt, raadt Liba elke melkveehouder aan om een liquiditeitsprognose te maken. “Door je geldstromen in kaart te brengen, krijg je inzicht in je financiële situatie en kan je met de juiste mensen rond de tafel gaan zitten om afspraken te maken, zoals de bank of je gezin”, zegt Niels Achten van Liba.

De lage melkprijs blijft aanhouden. Vorige week verlaagde zuivelcoöperatie Milcobel zijn prijsnotering voor maart nog met een euro tot een reëel uitbetaalde melkprijs van 25,03 euro per 100 liter. Liba is ervan overtuigd dat de melkprijs de komende zes maanden zal schommelen rond 26 euro per 100 liter (melk bij 4% vet en 3,3% eiwit). Mondiaal is er immers een groot aanbod aan melk, vooral in de Europese Unie, Nieuw-Zeeland en de VS. Door de aanhoudend hoge melkaanvoer binnen de EU verdwijnt er magere melkpoeder en boter in voorraad. De voorraad zal het prijsherstel vertragen doordat deze melkproducten op de markt komen wanneer de prijs begint te stijgen. Hoewel onzeker, wordt een opleving van de vraag in China verwacht. In Rusland en de OPEC-landen is er dan weer vraaguitval.

Dit alles doet marktanalisten besluiten dat er tot het midden van het dit jaar rekening moet gehouden worden met een melkprijs van 24 tot 25 euro per 100 liter. Tegen de tweede helft van 2016 zou er dan een lichte heropleving zijn tot 26 à 27 euro per 100 liter. Als China melk blijft kopen, Europa minder produceert en het krimpende aanbod in Nieuw-Zeeland en Australië doorzet, is die stijging haalbaar. Op lange termijn, wanneer het marktevenwicht zich terug herstelt, voorspellen analisten dat het aanbod aan melk iets minder hard groeit dan de vraag, wat kansen zou bieden op betere prijzen. Voor groei in de vraag wordt vooral gekeken naar China en Afrika. Ook de gespannen handelsrelatie met Rusland kan wijzigen na de verkiezingen in 2018.

Volgens berekeningen van Liba kan vandaag slechts acht procent van de Vlaamse melkveehouders alle rekeningen betalen met de huidige melkprijs. Het baseert zich daarvoor op de kritische opbrengstprijs of de melkprijs die nodig is om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen, inclusief de aflossingen bij de bank en exclusief vervangingsinvesteringen. Dit betekent dat het gemiddelde bedrijf inteert op financiële reserves of elders bedrijfskapitaal opzoekt.

Bij deze lage melkprijzen is het volgens Liba dan ook een must voor iedere melkveehouder om een liquiditeitsprognose te maken. “Wij raden melkveehouders aan om hun kop niet in het zand te steken. Eerst en vooral is het nodig om de boekhouding grondig door te nemen. Melkveehouders moeten ook zicht hebben op de maandelijkse kosten voor bijvoorbeeld veevoeder, dierenarts, enz. Daarnaast moet er een lijst gemaakt worden met de openstaande facturen, gesorteerd op factuurdatum. Om een correcte prognose te maken, moet er gerekend worden met realistische technische kengetallen en een realistische melkprijs van 24 tot 26 euro per 100 liter melk”, geeft Achten een aantal tips mee. Eens de liquiditeitsprognose er is, kan ze als basis dienen voor gesprekken met de bank en het gezin. “Dit kan helpen om in oplossingen te denken, afspraken te maken en misverstanden achterwege te laten”, klinkt het.

Bedrijven die momenteel een positieve liquiditeit draaien, worden gekenmerkt door een hoog voedersaldo per koe en per ligbox, een hoge melkproductie, een hogere stalbezetting en een hoge voerefficiëntie. Meer bijproducten en enkelvoudige krachtvoeders ten opzichte van mengvoer draagt tevens bij aan een hoger voersaldo per koe.

Lees de integrale nieuwsbrief ‘Economie en melken’ van Liba, gemaakt met steun van Fedagrim, waarin vier keer per jaar een blik wordt geworpen op de melkmarkt, voedermarkt en andere actualiteiten. Gratis inschrijven op de nieuwsbrief kan hier.

Bron: eigen verslaggeving

In samenwerking met: Liba

Volg VILT ook via